Najznačajnije novine za ponuđače prema Novom Zakonu o javnim nabavkama

U aktuelnom 51. biltenu advokatske kancelarije Tomić-Stević-Dulić se navode najznačajnije novine za ponuđače prema novom ”Zakonu o javnim nabavkama” (Sl. Glasnik RS br.124/2012) koji je stupio na snagu 6. januara 2013. godine. Sa njegovom primenom se počinje od 1. aprila 2013. godine sa izuzetkom odredbi o Registru ponuđača – preduzetnika i pravnih lica, koje stupaju na snagu 1. septembra 2013. godine. U daljem tekstu predstavljamo deset nainteresantnijih zakonskih rešenja, gledano iz ugla samih ponuđača.

  • Kvalifikacije proznate po prethodnom zakonu
  • Formiranje Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
  • Konkurentan dijalog kao nova vrsta postupka
  • Javne nabavke male vrednosti
  • Opšti rečnik nabavke
  • Uslovi za učešće u postupku javnih nabavki
  • Registar ponuđača – preduzetnika i pravnih lica
  • Negativne refrence
  • Bitni nedostaci ponude
  • Zaštita prava u postupku javne nabavke

 

Informaciju o odredbama i detaljima novog Zakona možete pročitati ovde

» povratak na vrh strane