Trudnici i porodilji radni odnos na određeno vreme ne prestaje istekom ugovora o radu

U okviru 52. informacionog biltena advokatske kancelarije ”Tomić Stević Dulić” predstavljene su izmene i dopune Zakona o radu koje su stupile na snagu 16. aprila 2013. godine, a koje se tiču posebnog vida zaštite materinstva.

U skladu sa izmenama i dopunama Zakona o radu, trudnici, porodilji ili zaposlenoj koja odsustvuje sa posla zbog nege deteta radni odnos na određeno vreme ne prestaje istekom ugovora o radu na određeno vreme, već se ovaj ugovor produžava do isteka korišćenja prava na odsustvo. Usled kršenja ovih odredbi, propisuje se određena novčana kazna za poslodavca i odgovorna lica.

Informaciju o rešenjima i prekršajnim odgovornostima poslodavca koje su obuhvaćene ovim Zakonom možete pročitati ovde.

» povratak na vrh strane