Zakon o faktoringu

U okviru 54. informacionog biltena advokatske kancelarije „Tomić Stević Dulić“ predstavljen je novi Zakon o faktoringu koji je stupio na snagu 24. jula 2013. godine.

Cilj zakona je da olakša poslovanje i ubrza novčane tokove, budući da neprestani razvoj ekonomije i finansijskih tržišta nameće potrebu za bržom naplatom potraživanja i višim stepenom likvidnosti privrede. Očekuje se da će najveću korist od faktoringa imati mala i srednja privredna društva koja, usled niske kreditne sposobnosti i neadekvatnih sredstava obezbeđenja, imaju problem da podignu bankarski kredit. Upravo iz tog razloga, ovim privrednim društvima će u factoring pružiti alternativno rešenje za dobijanje bankarskog kredita, budući da odluka faktora o kupovini potraživanja ne zavisi toliko od kreditne sposobnosti ustupioca (iako i to ima svoj značaj), već pre svega od kreditnog boniteta dužnika.

Usvajanjem ovog zakona, Narodna skupština Republike Srbije je po prvi put uredila status faktoringa, iako je on već postojao u poslovnoj praksi i počivao samo na ugovornoj osnovi i opštim odredbama Zakona o obligacionim odnosima koji regulišu kupoprodaju potraživanja.

Detaljan prikaz Zakona o faktoringu možete pročitati ovde.

» povratak na vrh strane