Zakon o prekršajima

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je novi Zakon o prekršajima („Sl. glasnik RS“, br. 65/2013.) koji je stupio na snagu dana 02.08.2013. godine, a čiji je početak primene odložen do dana 01.03.2014. Mnogobrojna zakonska rešenja, koja propisuje Zakon o prekršajima, motivisana su težnjom zakonodavca da podigne na viši nivo opštu efikasnost i profesionalizam prilikom vođenja prekršajnog postupka, prevashodno u oblasti izricanja i sprovođenja prekršajnih sankcija, a sa posebnim akcentom na postupku naplate izrečenih novčanih kazni. Slična zakonska rešenja već godinama postoje u zakonodavnom sistemu mnogih evropskih zemalja, ali će konačnu ocenu njihove opravdanosti i svrsishodnosti u Republici Srbiji pokazati buduća sudska praksa.

U 55. Informacionom biltenu advokatske kancelarije „Tomić Stević Dulić“ možete se detaljno informisati o pojedinostima novog Zakona.

» povratak na vrh strane