Zakon o javnim nabavkama

Od 1. septembra 2013. godine počeo je da se primenjuje član 78 Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 119/2012), kojim je propisano da organizacija koja je nadležna za registraciju privrednih subjekata, tj. Agencija za privredne registre, treba da vodi javni registar ponuđača – preduzetnika i pravnih lica koji ispunjavaju obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1 do 4) Zakona o javnim nabavkama (dalje: „Registar ponuđača“). Lice,odnosno, ponuđač koji bude upisаn u ovаj Registаr ponuđača neće biti dužan dа prilikom podnošenjа ponude, odnosno, prijаve dokаzuje da ispunjava obаvezne uslovа zа učešće u postupku jаvne nаbаvke, аko je u ponudi,odnosno, prijаvi nаveo internet strаnicu nа kojoj su trаženi podаci jаvno dostupni, shodno članu 78. stav 5. i članu 79. stav 5. Zakona o javnim nabavkama. Registar ponuđača je dostupan na stranici www.apr.gov.rs. Svako lice koje je registrovano u Agenciji za privredne registre može podneti zahtev za upis u Registar ponuđača podnošenjem registracione prijave, koja je javno dostupna na internet stranici Agencije za privredne registre, zajedno sa ostalom neophodnom dokumentacijom.

Više informacija o primeni novog člana 78 Zakona o javnim nabavkama možete pročitati u 56. Informacionom biltenu advokatske kancelarije „Tomić Stević Dulić“.

» povratak na vrh strane