Zakon o zaštiti konkurencije i paralelni uvoz

U najnovijem informacionom biltenu advokatske kancelarije „Tomić Stević Dulić“ možete se upoznati sa izmenama i dopunama „Zakona o zaštiti konkurencije“ i steći detaljan uvid u tumačenje paralelnog uvoza u svetlu izmena „Zakona o žigovima“ („Službeni Glasnik RS“ 10/2013).

 

Izmene i dopune „Zakona o zaštiti konkurencije“

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije („Sl.Glasnik RS“, br.95/2013), koji je stupio na snagu dana 8. novembra 2013.godine. Suština predmetnih izmena i dopuna zakona ogleda se u potrebi da se Zakon, koji je u primeni od 2009. godine, poboljša i unapredi, kao i da se isprave određeni procesni nedostaci uočeni u samom sprovođenju Zakona i praksi Komisije za zaštitu konkurencije („Komisija“) tokom prethodne četiri godine.

Jedna od najznačajnijih materijalno pravnih izmena Zakona vezana je za institut dominantnog položaja koji je doživeo suštinsku promenu. Prema novom zakonskom rešenju, „dominantan položaj na tržištu ima učesnik koji, zbog svoje tržišne snage, može da posluje na relevantnom tržištu u značajnoj meri nezavisno u odnosu na stvarne ili potencijalne konkurente, kupce, dobavljače ili potrošače“ (član 15 Zakona).

 

Iscrpljenje prava i paralelni uvoz u svetlu izmena Zakona o žigovima

Izmenama „Zakona o žigovima“ iz 2013.godine došlo je do značajne promene instituta „iscrpljenja prava“ i „paralelnog uvoza“. Prema ranijem zakonskom rešenju, institut ”iscrpljenje prava” (član 40 Zakona o žigovima) je dozvoljavao tzv. paralelni uvoz u smislu da nosilac žiga nije mogao trećem licu zabraniti promet robe koja je označena tim žigom,ukoliko je ta roba nabavljena bilo gde u svetu preko tog nosioca žiga ili lica koje je on ovlastio („sistem međunarodnog iscrpljenja prava“). Međutim, ovogodišnjim izmenama zakona uvedena je značajna novina u smislu da je sistem međunarodnog iscrpljenja prava zamenjen nacionalnim sistemom, odnosno nosilac žiga i dalje nema pravo da spreči promet robe koja nosi njegov žig, ukoliko je ta roba po prvi put stavljena u promet u Republici Srbiji od strane samog nosioca žiga ili lica koje je on ovlastio, ali sada je nosilac žiga ovlašćen da trećim licima zabrani promet robe ukoliko su ta treća lica robu obeleženu žigom nabavila u inostranstvu i potom je uvezla u Republiku Srbiju radi dalje preprodaje (novi nacionalni sistem zapravo onemogućava paralelni uvoz).

 

Više informacija o izmenama i dopunama „Zakona o zaštiti konkurencije“  o iscrpljenju prava i paralelnom uvozu možete naći u 57. informacionom biltenu advokatske kancelarije „Tomić Stević Dulić“.

» povratak na vrh strane