Restrukturiranje javnog sektora

Ministarstvo privrede Republike Srbije nastavlja da ulaže svoje napore u realizaciju mera za smanjenje dotacija međunarodnim organizacijama, subvencija i izdataka budžeta. U okviru ovog programa se do kraja 2014. godine predviđa i restrukturiranje 153 preduzeća iz javnog sektora. U vezi s tim, biće razrađena slična strategija za još 419 preduzeća sa mogućnošću uključivanja stranih investitora u proces restrukturiranja. Prema proceni Vladinih eksperata, ušteda na subvencijama javnim preduzećima bi smanjila izdatke budžeta do oko 750 miliona američkih dolara. Na inicijativu Ministarstva privrede uvedena je praksa formiranja „ličnih karata“ preduzeća iz javnog sektora. U tim „ličnim kartama“ bi bila prikazana kompletna slika njihovog finansijsko stanja, poslovanja i ostalih činjenica koje bi mogle doprineti u procesu potrage za potencijalnim investitorima.

Ministarstvo privrede je početkom 2014. na svom zvaničnom sajtu www.privreda.gov.rs godine uputilo otvoreno pismo srpskim i inostranim investitorima (ekvivalent tendera) u kome se govori o završetku procedure pripreme „ličnih karata“ za 153 preduzeća u procesu restrukturiranja. Preduzeća su razvrstana prema vidu delatnosti koju obavljaju i to: 18 kompanija u oblasti poljoprivrede, 4 – metalurgija, 63 – prerađivačka industrija, 4-snabdevanje i isporuka električne energije i gasa, 1- upravljanje vodnim resursima, 12 – građevinarstvo, 3 – trgovina, 5- transport, 6 – usluge skladištenja, 4 – IT usluge, 12 – finansije i osugiranje, 21- zdravstvena zaštita, 2 – administrativna uprava). Da bi se potencijalnim investitorima olakšala pretrag – na sajtu Ministrastva kreirana je posebna rubrika sa informacijama o konkretnim preduzećima.

Lenta

Sva zainteresovana fizička i pravna lica mogu da pripreme svoje biznis planove i predloge za učešće u restrukturiranju navedenih preduzeća na adresu restart@privreda.gov.rs. Prilikom slanja ovih materijala neophodno je navesti i osnovne podatke o potencijalnom investitoru.

Ministrastvo privrede i Agencija za privatizaciju razmotriće sve prijave, a odabranim investitorima biće po obradi zahteva biti poslato obaveštenje. Strategija daljeg razvoja svakog od 153 preduzeća ustanoviće se do kraja 2014. Godine.

Izvor: Trgovinsko predstavništvo RF u Srbiji

» povratak na vrh strane