Izmene Zakona o uređenju sudova i zaštita prava na suđenje u razumnom roku

Izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova („Sl. Glasnik RS“, br. 101/2013) dodati su članovi 8a do 8v kojima je regulisana zaštita prava stranaka na suđenje u razumnom roku, a koji se primenjuje počev od 21. maja 2014. godine. Navedenim odredbama Zakona propisano je da svaka stranka koja smatra da joj je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku može neposredno višem sudu podneti zahtev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, s tim da, ukoliko se zahtev odnosi na postupak koji je u toku pred Privrednim apelacionim sudom, Prekršajnim apelacionim sudom ili Upravnim sudom o zahtevu odlučuje Vrhovni kasacioni sud. Postupak po zahtevu je hitan, a stranke uz navedeni zahtev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, mogu tražiti i naknadu za povredu prava na suđenje u razumnom roku. U slučaju da nadležni sud utvrdi da je zahtev podnosioca osnovan i da je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku, odrediće rok u kome će niži sud okončati postupak i istovremeno, ukoliko je podnet zahtev odrediti „primerenu naknadu“ za povredu prava na suđenje u razumnom roku. Naknada se u skladu sa zakonom isplaćuje iz budžetskih sredstava Republike Srbije u roku od tri meseca od podnošenja zahteva stranke za isplatu.

Više informacija možete pročitati u najnovijem biltenu advokatske kancelarije „Tomić Stević Dulić“.

Izvor: Advokatska kancelarija „Tomić Stević Dulić“

» povratak na vrh strane