Izdanje kataloga Jugosovero 2012

Objavljeno je 20. izdanje kataloga Jugosovero 2012. U katalogu je predstavljeno više od 70 kompanija, koje nude svoju robu i usluge iz različitih privrednih grana. Više informacija o novom katalogu možete videti na posebnoj stranici na ovom sajtu.

» povratak na vrh strane