DIETPROM, Moskva

„Dietprom“ je specijalizovano preduzeće za proizvodnju brašna koje se koristi u prehrambenoj industriji i čini jedan je od glavnih sastojaka dečije hrane i dijetetskih proizvoda.
Ovo preduzeće poseduje savremenu opremu i tehnologije, stručni kadar i visok stepen kontrole nad proizvodnim procesima…Više informacija

» povratak na vrh strane