Pregled sajamskih dešavanja u moskovskom „Ekspocentru“ za jun 2017. godine

XIX Međunarodni sajam proizvoda od stakla, tehnologija i opreme za izradu i obradu stakla
SVET STAKLA 2017 (MIR STEKLA 2017)

Datum održavanja: 5.06-08.06.2017.
Tema: Sirovine za proizvodnju stakla; tehnologije zagrevanja i topljenja stakla; staklarske peći; oprema za proizvodnju automobilskih stakala; kalupi za staklarstvo; transporteri, linije za pakovanje, kompresori i vakuumski sistemi; duvanje stakla; ravnanje i poliranje stakla, proizvodnja steklopaketa; matiranje i toniranje stakla; termoizolaciona stakla; boje za staklo, mašine za pranje stakla, rezervni delovi…
Zvanična internet-prezentacija: www.mirstekla-expo.ru

 

Međunarodni sajam mašina, opreme, tehnologija i proizvoda iz oblasti metalurgije
LITMAŠ. RUSIJA 2017

Datum održavanja: 05.06-08.06.2017.
Tema: Liveno gvožđe; topljenje čelika; livenje obojenih metala i legura; oprema i tehnologije za livenje metala; zaštita životne sredine; bezbednost na radu i ergonomija; naučno-istraživački radovi, usluge, projektovanje, obuka zaposlenih…
Zvanična internet-prezentacija: www.metal-expo.ru

 

Međunarodni sajam mašina, opreme, tehnologija i proizvoda iz oblasti metalurgije
METALURGIJA. RUSIJA 2017

Datum održavanja: 05.06-08.06.2017.
Tema: Crna metalurgija; obojeni metali; oprema i tehnologije za preduzeća iz oblasti proizvodnje i prerade metala; sirovine i materijali za metalurgiju; zavarivanje, sečenje i tehnike spajanja metala; zaštita životne sredine, bezbednost na radu i ergonomija; naučno-istraživački radovi, usluge, projektovanje, obuka zaposlenih…
Zvanična internet-prezentacija: www.metal-expo.ru

 

Međunarodni sajam industrije cevi i cevovoda
CEVI.RUSIJA 2017 (TRUBY ROSSIYA 2017)

Datum održavanja: 05.06-08.06.2017.
Tema: Toplo i hladno valjanje i oblikovanje cevi; cevi od nerđajućeg čelika, obojenih metala, legura, plastike i mineralnih sirovina; cevovodi; trgovina sirovinama, polufabrikatima i gotovim proizvodima; pomoćni materijali za izradu cevi; oprema za proizvodnju i obradu cevi; tehnologije merenja i kontrole, sistemi bezbednosti i zaštita životne sredine; naučno-istraživački radovi, usluge, projektovanje, obuka zaposlenih…
Zvanična internet-prezentacija:  www.expocentre.ru

 

Međunarodni sajam opreme za proizvodnju i obradu žica, kablova i proizvoda od metala
ŽICA.RUSIJA 2017 (PROVOLOKA. ROSSIYA 2017)

Datum održavanja: 05.06-08.06.2017.
Tema: Oprema za proizvodnju žica i kablova, uključujući i opremu za proizvodnju vijačne robe i federa; tehnologije i pomoćni materijali; kontrolno-merna oprema, oprema specijalne namene.
Zvanična internet-prezentacija: www.expocentre.ru

 

Međunarodni sajam
METALOKONSTRUKCIJA 2017

Datum održavanja: 05.06-08.06.2017.
Tema: Čelične konstrukcije; aluminijumske konstrukcije; komponente za metalne konstrukcije; oprema; projektovanje, izrada i montaža metalnih konstrukcija; antikorozivna zaštita; zaštita čeličnih konstrukcija od uticaja visokih temperatura…
Zvanična internet-prezentacija: www.mc-expo.ru

 

III Specijalizovani međunardoni sajam i konferencija posvećena pitanjima
tehnologije i transporta rasutih materijala
SOLIDS RUSSIA 2017

Datum održavanja: 06.06-07.06.2017.
Tema: „SOLIDS RUSSIA 2017“ predstaviće posetiocima iz celog sveta opremu i tehnologije za obradu, preradu, skladištenje i transport raznih rasutih materijala, praškova i granulata.
Program manifestacije obuhvatiće sve procese i faze rada sa rasutim materijalima u različitim granama industrije.
„SOLIDS RUSSIA 2017“ će objediniti međunarodni, specijalizovani sajam sa dvodnevnom konferencijom na kojoj će se razmatrati svi naučni i praktični aspekti primene tehnologija u rukovanju rasutim materijalima. Učesnici i posetioci „SOLIDS RUSSIA 2017“ su rukovodioci i stručnjaci vodećih hemijskih, farmaceutskih, rudarskih i metalurških kompanija, proizvođači građevinskih materijala, plastike, prehrambenih proizvoda, poljoprivredna, mašinska i špediterska preduzeća.
Zvanična internet-prezentacija: www.solids-russia.ru

 

Međunarodni sajam
METRO, MOSTOVI, TUNELI, TAČKE PRESEDANJA 2017

Datum održavanja: 06.06-08.06.2017.
Tema: Projektovanje, izgradnja i korišćenje mostova, metroa, tunela; tačke presedanja u sistemu gradskog saobraćaja; sistemi i tehnologije za kontrolu saobraćaja i uspostavljanje bezbednosti; građevinska i arhitektonska rešenja; antikorozivna zaštita; instalacije; tehnologije za stabilizaciju zemljišta; hidroizolacija, vodovod; uređenje puteva, drumska rasveta; sistemi za praćenje, programi, navigacija…
Zvanična internet-prezentacija: www.mmtexpo.com

 

Međunarodni sajam opreme, materijala i tehnologija za industriju poluprovodnika i solarne fotonaponske energije
SEMIEXPO 2017

Datum održavanja: 07.06-08.06.2017.
Tema: Vodeći ruski forum posvećen pitanjima mikroelektronike i poluprovodnika na kome se mogu razmotriti sve etape ciklusa proizvodnje i isporuke počev od materijala i opreme, pa sve do tehnologija izrade, usluga, komponenata i programa.
Najviši rukovodioci iz oblasti nauke, industrije, državne administracije i globalne privrede predstaviće svoja stanovišta i dati preporuke za učvršćivanje pozicije koju na svetskom tržištu zauzima ruska mikroelektronika.
„SEMIEXPO“ je vaš vodič u svet poluprovodnika, mikroelektronike i nanotehnologija.
Zvanična internet-prezentacija: www.semiexpo.ru

 

Međunarodni specijalizovani sajam kompjuterske vizije i konferencija na temu proizvoda iz oblasti kompjuterske vizije
VISION RUSSIA PAVILION & CONFERENCE 2017

Datum održavanja: 07.06-08.06.2017.
Tema: Kamere, laseri, optika, objektivi, optički filteri, senzori, industrijski čitači kodova, softveri za kompjutersku viziju, merni istrumenti, kablovi, pomoćni materijali, obuka osoblja…
Zvanična internet-prezentacija: www.vision-russia.ru

 

VI Međunarodni sajam medicinske opreme za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
I Ruski forum posvećen pitanjima ortopedije i opreme za rehabilitaciju
INTEGRACIJA 2017. MOSKVA
 

Datum održavanja: 14.06-16.06.2017.
Tema: Oprema za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju; proteze, ortoze, bandaži, ortopedska obuća, sirovine, sprave za rehabilitaciju; elektronska obrada podataka; rublje, trikotaža; nega bolesnika, invalida i starih lica; pomoćna sredstva za domaćinstvo, odeća i ishrana; lična nega i higijena; treninzi, fizikalna terapija; banje i centri za rehabilitaciju; turizam i rekreacija…
Zvanična internet-prezentacija: www.integration.ru

 

I Evroazijski forum posvećen pitanjima ortopedije

Datum održavanja: 29.06-30.06.2017.
Tema: Ortopedija i ostale grane medicine koje su u sprezi sa ortopedijom: anesteziologija, reumatologija, rendgenologija, onkologija, plastična hirurgija, rehabilitacija…
Zvanična internet-prezentacija: www.eoforum.ru

» povratak na vrh strane