Investicioni projekat “Fabrika za pakovanje namirnica”

Trgovina na malo je jedan od najdinamičnijih sektora ruske ekonomije, koji karakterišu ne samo visoke stope rasta prometa na malo, već i brz razvoj vodećih trgovinskih preduzeća…Više informacija

» povratak na vrh strane