Međunarodni investicioni forum „Soči – 2012“

Obaveštavamo sve zainteresovane da se u periodu od 20. do 23. septembra 2012. g. održava XI Međunarodni investicioni forum „Soči – 2012, uz podršku Vlade Ruske Federacije.

Forum u Sočiju je ključno mesto za prezentaciju investicionih projekata regiona Rusije, a takođe i za razmatranje širokog kruga pitanja vezanih za stvaranje efektnih mehanizama postizanja ekonomskog rasta. Osnovne teme Foruma biće investicioni i inovacioni razvoj ekonomije Rusije u okviru nove etape reformi i transformacija, koje sprovodi nova Vlada RF. Naročita pažnja biće posvećena stvaranju uslova za privlačenje investicija u proizvodnju, infrastrukturu, turizam, kao i za razvoj sportskih objekata na osnovama državno-privatnog partnerstva.

Pozivamo zainteresovana preduzeća i organizacije iz regiona zapadnog Balkana da učestvuju u Forumu. Detaljne informacije o programu Foruma i uslovima učešća možete pronaći na internet adresi: http://www.forumkuban.ru.

» povratak na vrh strane