Automatizovana trgovačka platforma kompanije “Sberbank-AST” sada i u TIK RF

U Trgovinsko-industrijskoj komori Ruske Federacije potpisan je ugovor između TIK RF i kompanije “Sberbank-AST” o saradnji u oblasti osnivanja trgovačke sekcije TIK RF zasnovane na Automatizovanoj trgovačkoj platformi kompanije “Sberbank-AST”. Ugovor su potpisali potpredsednik TIK RF, Aleksandar Ribakov, i generalni direktor kompanije “Sberbank-AST”, Feliks Kordiš.

Aleksandar Ribakov je istakao da je elektronska trgovina inovativan i veoma popularan servis za većinu ruskih kompanija, pošto se neposredna realizacija usluga vrši u potpunosti u elektronskom obliku, što je čini veoma privlačnom za mnogobrojne organizacije. Takođe je izrazio uverenje da će realizacija ovog projekta doprineti stvaranju pozitivnog imidža sistema TIK RF, kako u Rusiji, tako i u inostranstvu, kao i da će dovesti do povećanja prihoda TIK RF, privlačenja subjekata malog i srednjeg preduzetništva ka učešću u sistemu državnih (opštinskih) javnih nabavki, zadovoljenja potreba učesnika trgovanja za kvalitetnom i efektivnom realizacijom trgovačke delatnosti, koristeći alate interneta i široke mogućnosti stručnih organizacija sistema TIK RF.

Feliks Kordiš je izjavio da je uveren da će projekat biti uspešan, interesantan i raznoobrazan, kao što je bila i ranija saradnja kompanije “Sberbank-AST” i Komore u najinovativnijim oblastima. On je istakao da rad elektronske platforme TIK RF ne samo što će uticati na oblast javnih nabavki, već će doprineti i razvoju mnogih grana industrije, bankarskih usluga i uštedi energije.

» povratak na vrh strane