TIK RF učestvovala u radu dalekoistočnog samita APEC

U radu poslovnog samita Foruma APEC (Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje), koji se održavao u Vladivostoku 7. i 8. septembra, učestvovala je delegacija TIK RF.

Predsednik TIK RF, Sergej Katirin, je uoči otvaranja Samita u Vladivostoku učestvovao na konferenciji „Investirajte u Rusiju“, koja se bavila pitanjima privlačenja investicija u Rusiju, a posebno u ruski Daleki istok. Katirin je predstavio rad sistema TIK RF u vezi sa stvaranjem povoljne investicione klime u Rusiji. On je naglasio da je za TIK RF jedan od osnovnih ciljeva realizacija investicionog potencijala istočnih teritorija i pružanje pomoći u privlačenju investicija u nacionalnu ekonomiju i da u skladu sa tim ciljem aktivno deluju regionalne komore, predstavništva TIK RF u inostranstvu, poslovni saveti, strane partnerske organzacije, Centar međunarodne trgovine i Ekspocentar, koji predstavljaju investicione projekte potencijalnim investitorima. Takođe je dodao i da TIK RF, u saradnji sa komorama i drugim partnerskim organizacijama, radi na privlačenju investicionih kompanija Azijsko-pacifičkog regiona, koje mogu biti zainteresovane za projekte osnivanja inovacionih centara, specijalnih ekonomskih zona, tehnoparkova u oblasti visoke tehnologije, i slično.

Prvog dana foruma APEC Katirin je učestvovao u diskusiji „Resursi: granice rasta“, a takođe, sa potpredsednikom TIK RF, Georgijem Petrovim, i u diskusiji „Infrastruktura kao osnova održivog rasta“.

U intervjuu za televizijski kanal „Rusija 24“, Katirin je govorio o prvom danu Samita i podvukao da učesnici foruma smatraju investiranje u Rusiju opravdanim. Na Samitu je zaključeno da treba raditi na stvaranju povoljne investicione klime u Rusiji, kako za strane, tako i za domaće investitore. On je dodao da ruski Daleki istok ima ogroman investicioni potencijal, ali da je njega teško iskoristiti zbog problema infrastrukture i da se mora pristupiti rešavanju tog problema. Takođe je istakao da su prirodne sirovine ruska jedinstvena prednost, koju treba koristiti mudro i za dobrobit društva i ekonomije.

» povratak na vrh strane