Godišnja konferencija WLL održana u Moskvi

U organizaciji World Link for Law (WLL), kao jedne od vodećih asocijacija internacionalnih advokatskih kancelarija, u periodu od 13 – 16. juna 2012. godine u Moskvi je održana 23. godišnja konferencija WLL-a.

Tokom konferencije mogla su se čuti zanimljiva predavanja o pravnom sistemu Rusije i mogućnostima koje Rusija pruža stranim investitorima, socijalnim mrežama i njihovom sve većem prisustvu i značaju u savremenom poslovnom svetu, kao i interesantne diskusije iz oblasti prava intelektualne svojine i poreskog prava.

Učesnici konferencije su bili članovi WLL-a koja okuplja 70-tak advokatskih kancelarija iz 80 zemalja širom sveta. WLL Konferenciji prisustvovala je i Advokatska kancelarija Tomić Stević Dulić (TSD) iz Beograda, koja je imala status posmatrača i bila je predstavljena od strane advokata Predraga Groze.

Dodatne infomacije o samoj konferenciji WLL-a mogu će naći preko linka:

http://www.worldlink-law.com/Postconference/Russia/russia_postconference.html

» povratak na vrh strane