Sergej Katirin učestvovao na forumu „Soči 2012“

U Sočiju je održan XI Međunarodni investicioni forum, koji predstavlja osnovnu platformu za prezentacije investicionih projekata ruskih regiona. Na forumu se tradicionalno raspravlja o širokom krugu problema povezanih sa stvaranjem efikasnih mehanizama za postizanje privrednog rasta u zemlji. Ključne teme Foruma su konkurentnost zemalja i teritorija, investicioni i inovacioni razvoj Rusije u okvirima nove etape ekonomske transformacije, a posebna pažnja posvećena je stvaranju uslova za privlačenje privatnih investicija u proizvodnju, infrastrukturu, turizam i razvoj sportskih objekata na bazi državno-privatnog partnerstva. U zasedanjima, okruglim stolovima i diskusijama učestvovali su predstavnici Vlade RF, ruskih i stranih poslovnih krugova, naučnici i eksperti za pitanja modernizacije i inovacionog razvoja ruske privrede. Forum je vremenom postao jedna od glavnih međunarodnih investicionih platformi i od 2005. godine u njegovom radu učestvuje predsednik RF Vladimir Putin. Ove godine na plenarnom zasedanju „Konkurentnost: pitanje razvoja ili pitanje opstanka“ učestvovao je premijer Rusije Dmitrij Medvedev, koji je istakao da je cilj Rusije da uđe najpre među prvih 40, a zatim i među prvih 20 najrazvijenijih privreda u svetu i da su glavni problemi na putu ka tom cilju niska konkurentnost ruskih proizvoda, korupcija i neophodnost modernizacije rada administrativne birokratije.

Predsednik Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije, Sergej Katirin, učestvovao je u poslovnom doručku u organizaciji Sberbanke Rusije „Tamo gde nema konkurencije spava se bolje, a živi lošije“, a bio je i moderator okruglog stola na temu „Jug Rusije – Jug Italije: perspektive saradnje u oblasti turizma i rekreacije“.

» povratak na vrh strane