Prva ruska aukcija intelektualne svojine

U sali Kongres centra Trgovinsko-industrijske komore RF (Moskva, ul. Iljinka, 6/1, korp.1) 12. decembra ove godine održaće se, uz podršku Komore, Prva ruska aukcija intelektualne svojine. Za licitaciju su prijavljeni domaći projekti, koji su zaštićeni ruskim, evropskim i američkim patentima.

Organizator ove manifestacije je МBКI AD (Međunarodna berza za komercijalizaciju inovacija – IECI), а suorganizator – Rusko odeljenje Međunarodnog licencnog društva.

Praksa održavanja aukcija patenata postoji u svetu od 2006. godine i sve više se širi. Većina razvijenih zemalja od toga ostvaruje prihod. Korišćenje i prodaja intelektualne svojine danas predstavljaju više od polovine nacionalnog dohotka. Aukcije ovakvog tipa doprinose transparentnosti tržišta i povećanju likvidnosti objekata intelektualne svojine.

Cilj održavanja ove Aukcije je da se privuče pažnja investitora na ruske inovacione projekte. U kontekstu stupanja Rusije u STO i potrebe za modernizacijom privrede korišćenje datog progresivnog iskustva ima savremeni karakter i obezbeđuje dinamičan ekonomski razvoj. Za Aukciju su već pokazali interes investitori iz zemalja Azije, Evrope i SAD.

Za učešće na Aukciji neophodno je da izvršite registraciju na zvaničnom sajtu МBКI AD: www.ieci.ru. Učešće možete da potvrdite putem telefona/faksa: +7 (342) 259 4418 i +7 (342) 259 4415, a takođe elektronske pošte: farbatyuk@ieci.ru. Osoba za kontakt – Vasiljina Nikolajevna Farbatjuk.

 

» povratak na vrh strane