Održana sednica o problemima i novim mogućnostima u eksploataciji gasa iz škriljaca

U Trgovinsko-industrijskoj komori Ruske Federacije održana je sednica Odbora TIK RF za energetsku strategiju i ravoj TEK (termoenergetski kompleks) na temu: Gas iz škriljaca – petogodišnji period. Problemi. Perspektive. Izazovi».

Sastanak je organizovan zajedno sa Savezom predstavnika industrije nafte i gasa Rusije i ruskim društvom u industriji gasa.

U svojoj uvodnoj reči Genadij Škalj, predsednik Saveza predstavnika industrije nafte i gasa Rusije, podvukao je efikasnost gasa iz škriljaca, kao jednog od netradicionalnih izvora goriva i podvukao, da je potrebno da ruski naučni i poslovni svet razradi strategiju razvoja ove grane za period od sledećih 50 godina.. Prema preliminarnoj proceni, rezerve gasa iz škriljaca u Rusiji iznose oko 25 trll. kub.m, a 2030 godine obim njegove proizvodnje trebalo bi da dostigne nivo od 3 milijarde kub.m, pri čemu je, takođe istaknuto, da rezerve običnog prirodnog gasa iznose približno 287 triliona kub.m.

Na sastanku je predstavljena prezentacija (Oleg Pricepa, generalni direktor FGUP „VNIGRI“) „Pristup proceni resurske baze gasa iz škriljaca i netradiocionalnih vrsta nafte“, čiji je glavni zaključak, da je već danas potrebno ozbiljno pristupiti izradi globalnog namenskog programa ispitivanja rezervi gasa iz škriljaca.

Na sednici su učestvovali i predstavnici drugih kompanija u oblasti industrije nafte i gasa, naučno-istraživačkih instituta i, tom prilikom, izrazili svoje gledište o datom problemu.

Jedinstveni zaključak sa ovog skupa je organizacija stalnog agresivnog monitoringa razvoja ove grane u različitim regionima sveta, uvođenje kontrole situacije na spoljnom tržištu gasa, uz praćenje posledica razvoja proizvodnje netradicionalnog gasa za svetsku trgovinu, a takođe da se pažljivo razmotre svi uslovi za povećanje njegove konkurentnosti i atraktivnosti na svetskom tržištu.

» povratak na vrh strane