Poreski podsticaji kod ulaganja u Republici Srbiji

Nova tema informacionog biltena TSD Newsletter, koji izdaje Advokatska kancelarija TOMIĆ STEVIĆ DULIĆ, je Poreski podsticaji kod ulaganja u Republici Srbiji.

Republika Srbija je 17.12.2012. godine donela izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 119/2012), koje stupaju na snagu 25.12.2012. godine. Navedenim izmenama zakona zadržani su poreski podsticaji za investicije, ali su uslovi za ostvarenje poreskih podsticaja pooštreni.

Kompletan tekst na ovu temu možete pročitati ovde.

47_Serbian-1

» povratak na vrh strane