Sastanak predsednika TIK RF sa predsednikom Privredne komore Srbije

U Trgovinsko-industrijskoj komori Ruske Federacije održan je sastanak predsednika TIK RF Sergeja Katirina sa predsednikom Privredne komore Srbije Milošem Bugarinom. Na sastanku su učestvovali potpredsednik TIK RF Georgij Petrov, direktor departmana za spoljne veze i saradnju sa poslovnim savetima TIK RF Vladimir Padalko.

Predsednik PK Srbije Miloš Bugarin informisao je svog kolegu i njegove saradnike o učešću srpskih kompanija na 20. jubilarnom sajmu prehrane, napitaka i sirovina za njihovu proizvodnju „PRODEKSPO-2013“. Pod pokroviteljstvom Privredne komore Srbije i uz podršku Privredne komore Vojvodine na sajmu su učestovali predstavnici 24 kompanije, a Privredna komora Srbije je za višegodišnji uspešan nastup na ovom sajmu dobila diplomu.

Predsednici dveju komora su se na sastanku preliminarno dogovorili o realizaciji sledećih zajedničkih aktivnosti. Kao prvo, organizacija konferencije u TIK RF u drugoj polovini 2013. godine, koja će biti posvećena investicijama u privredu Srbije. Srpska strana je već pripremila 45 investicionih projekata, koji bi mogli da budu interesantni za potencijalne ruske partnere i investitore. Na konferenciju će biti pozvani i kopredsednici Međuvladine rusko-srpske komisije za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju. Sergej Katirin je takođe predložio da se na konferenciju pozovu i članovi regionalnih komora, što će posebno doprineti razvoju međuregionalnih veza, gde vodeću ulogu imaju upravo mala i srednja preduzeća.

Na sastanku je takođe razmatrano pitanje organizacije rusko-srpskog foruma u Beogradu, pod pokroviteljstvom Privredne komore Srbije, posvećenog saradnji malih i srednjih preduzeća. Tom prilikom je Miloš Bugarin pozvao Sergeja Katirina da poseti Privrednu komoru Srbije i, na čelu delegacije predstavnika poslovnih krugova Rusije, učestvuje na datom Forumu.

S obzirom da je u sastavu delegacije bio i gradonačelnik grada Trebinje (Republika Srpska) pružena mu je mogućnost da ukratko upozna prisutne sa potencijalima ovog grada i zamoli ih da se sa njihovom ponudom upozna što širi krug potencijalnih turista iz Rusije.

» povratak na vrh strane