XIII Međunarodni forum „Ekologija velikog grada“

Pod patronatom TIK RF, i ove godine će se održati XIII Međunarodni forum „Ekologija velikog grada“ u periodu od 20. do 22. marta 2013. godine na teritoriji sajamskog kompleksa „Lenexpo“ u Sankt Peterburgu. Ova manifestacija je zvanično podržana od strane Ministarstva prirodnih resursa i ekologije RF, Ministarstva za regionalni razvoj, Uprave Sankt Peterburga, Uprave Lenjingradske oblasti, Trgovinsko-industrijske komore RF i stručnih udruženja, predstavnika sedme sile.

Forum obuhvata više etapa sa sledećim programom:

 1. Upravljanje otpadom: tehnologija i oprema
  Izložba tehnologije i mašina za sakupljanje, preradu, transport, reciklažu i odlaganje otpada, dobijenog u procesu proizvodnje i potrošnje.
 2. Ekoinovacije
  Prezentacija inovativne tehnike i opreme u segmentu očuvanja životne sredine
 3. Ekomonitoring
  Nove tehnologije u domenu organizacije ekološkog monitoringa na teritoriji gradova
 4. Ekokultivacija
  Ponuda usluga i tehnologija, namenjenih kultivaciji teritorija i likvidaciji otpada

Tematika ovogodišnje manifestacije pokriva pitanja iz oblasti odlaganja otpada, nakupljenog u proizvodnim ili potrošačkim uslovima, reciklaže, tehnologija za smanjenje količine otpada, termičkog uništavanja otpada, ponuda industrijskih peračica i čistilica. Takođe, razmatraće se pitanja tehnologije prečišćavanja voda, vodosnabdevanje, kanalizacije, čišćenja voda od naftnih mrlja. Bitan segment predstavlja i predavanje posvećeno monitoringu i stalnom merenju i proveravanju zagađenosti vazduha, zemlje i nivou radioaktivnih čestica u atmosferi.

Adresa na kojoj će manifestacija biti održana je sajamski kompleks LENEXPO u Sankt Peterburgu, Biznis centar „Birža”, br. 5, korpus 2, kontakt tel/fax +7(812)2404040 (lok. 131, 168, 148).

Detaljniju agendu dešavanja možete pogledati na zvaničnoj stranici Ekološkog foruma „Ekologija velikog grada“ www.ecology.expoforum.ru ili dobiti upitom na mailebc@expoforum.ru.

 

 

» povratak na vrh strane