Susret Georgija Petrova, potpredsednika TIK RF, sa ambasadorom Crne Gore u Rusiji, Zoranom Jocovićem

U Trgovinsko-industrijskoj komori Ruske Federacije se održao susret potpredsednika TIK RF Georgija Petrova i ambasadora Crne Gore u Rusiji, Zorana Jocovića. Predstavnici Departmana za spoljne odnose i saradnju sa radnim savetima TIK RF su takođe prisustvovali datom susretu.

Georgij Petrov je, prilikom otvaranja susreta, naglasio da Rusiju i Crnu Goru povezuju zajednička tradicija i duga istorija na planu međusaradnje a, u poslednje vreme, primetan je i skok broja kupljenih nekretnina od strane ruskih državljana na teritoriji Crnogorskog primorja.

Međutim, razmatrajući rusko-crnogorsku ekonomsku saradnju, potpredsednik Komore je skrenuo pažnju na nedovoljno visoku stopu robne razmene. Georgij Petrov smatra da je sužen spisak naimenovanja koja se izvoze u Crnu Goru na određeni način uslovljen nestabilnom pozicijom ruskog aluminijuma kako na crnogorskom, tako i na evropskom tržištu.

Po mišljenju Georgija Petrova, saradnja ove dve komore, zaključena Sporazumom o saradnji, pospešiće razmenu informacija o mogućnostima za dalji razvoj ovog regiona i pružiće podršku predstavljanju potencijala Crne Gore na specijalizovanim izložbama na teritoriji Ruske Federacije. Potpredsednik je izjavio da će se aktivnost TIK RF usmeriti na učvrćivanje međusobnih odnosa na polju popularizacije privrednih grana Crne Gore. On, takođe, smatra da bi Crna Gora trebalo da se prezentuje na sajmovima, usko vezanim za promociju prehrambenih proizvoda, kao što je ”Prodexpo” i mnogi drugi.

Ambasador Crne Gore u Rusiji se zahvalio na pozivu i prijemu i i naglasio da će svesrdno raditi na unapređenju rusko-crnogorskih trgovinsko-ekonomskih odnosa. Zoran Jocović je saglasan da bi trebalo uložiti izvestan napor u proces intenziviranja razmene informacija o investicionim, ekonomskim i ostalim mogućnostima ove dve zemlje. Dodao je, da su turizam i poljoprivreda glavne privredne grane kojima treba posvetiti pažnju. Proizvodi koje crnogorsko tržište može ponuditi ruskim potrošačima, između ostalog, su: meso i mesne prerađevine (svinjetina i govedina) i kafa. Ambasador Crne gore je, u cilju daljeg razvoja poslovnih odnosa, pokrenuo inicijativu za organizovanje sastanka preduzetnika, gde bi se zajedničkim snagama formirala lista proizvoda koji mogu biti interesantni ruskom tržištu.

Potpredsednik TIK RF Georgij Petrov je podržao ovu ideju i sugerisao da bi jedna od mogućih opcija bila i održavanje internet-seminara na kome bi se predstavio ekonomski, investicioni i turistički potencijal Crne Gore.

» povratak na vrh strane