Centar za razvoj naprednih tehnologija u oblasti energetske efikasnosti

CENTAR ZA RAZVOJ NAPREDNIH TEHNOLOGIJA U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI
Ul. Komsomoljskaja br. 61/lok. 211
Jekaterinburg
Ruska Federacija
Tel/faks: +7 (343) 2478551
energynew@mail.ru

www.ceit.su

 

 

Opis usluga:

„Centar za razvoj naprednih tehnologija u oblasti energetske efikasnosti“ grada Jekaterinburga pruža sledeće usluge:

 • Redovni energetski pregledi sistema za grejanje i klimatizaciju, infracrvena termografija (procena i lociranje nepravilnosti na termoenergetskim instalacijama; kontrola ispravnosti osovina, pumpi, kontova, ventila, industrijskih dimnjaka…)
 • Ispitivanje kvaliteta električne energije u skladu sa zahtevima GOST 13109-97 i 23875-88
 • Isporuka, montaža,intalacija i puštanje u rad alternativnih izvora energije( solarni paneri, solarni kolektori, toplotne pumpe…)
 • Obuka (kursevi, seminari) iz oblasti energetske efikasnosti, implementacija alternativnih izvora energije, štedljive mašine i oprema)
 • Pružanje konsultativnih usluga, sastavljanje plana i programa za efikasniju uštedu energije
 • Razvoj, montaža i puštanje u rad sistema za automatsko proračunavanje i kontrolu parametara energetske potrošnje, razrada sistema za prognoziranje potencijalne potrošnje objekata na osnovu metode veštačke neuronske mreže
 • Projektovanje i ugradnja električnih i grejnih instalacija. Vodovod, kanalizacija, ventilacioni sistemi.
 • Projektovanje, ugradnja i puštanje u rad kotlarnica (gas i tresetni pelet)
 • Isporuka, ugradnja i puštanje toplotnih generatora
 • Isporuka i montaža gasnih infracrvenih grejača
 • Proračun potrošnje toplotne mreže, proračun gubitka energije u toplotnim mrežama, sastavljanje režima rada kotlova
 • Povećanje nivoa iskoristivosti električne energije i elektro-montažni radovi.

Prezentaciju „Centra za razvoj naprednih tehnologija u oblasti energetske efikasnosti“ možete preuzeti ovde.

 

 

Poslovna ponuda:

„Centar za razvoj naprednih tehnologija u oblasti energetske efikasnosti“ nudi svoje usluge preduzećima u regionu zapadnog Balkana.

» povratak na vrh strane