Centar za odnose s javnošću i mas-medijima

Aktivnosti:

 • Uspostavljanje dobrih odnosa TIK RF s javnostima, kreiranje pozitivnog mišljenja o TIK RF u Rusiji i inostranstvu, razvoj dobrih odnosa sa ciljnim grupama.
 • Profesionalno upravljanje reputacijom Komore. Organizacija rada Međunarodnog pres-centra.
 • Informaciona podrška aktivnostima TIK RF, plasiranje informacija o poslovanju sistema TIK RF medijima.
 • Saradnja sa pres-službama i analitičkim centrima zakonodavne i izvršne vlasti, partijama, pokretima.
 • Podrška poslovanju “Merkur kluba” i Dobrotvornog fonda “Centar za pomoć deci bez roditeljskog staranja” TIK RF.
 • Stvaranje informacionog centra sistema TIK RF, podrška stvaranju novih i razvoju regionalnih medija, podrška elektronskim informacijama i stvaranju novih oblika informacione saradnje.
 • Podrška i razvoj internet portala TIK RF i poboljšanje njegovog funkcionisanja na internetu.
 • Saradnja sa vodećim televizijskim i radio stanicama u zemlji, sa profesionalnim novinskim kućama i drugim organizacijama u oblasti odnosa s javnošću.
 • Podrška razvoju periodičnih izdanja TIK RF, saradnja sa kompanijama “TIK-Inform” i “Ofset-Print”.
 • Istraživanja i sociološka ispitivanja različitih problema u oblasti informacija i odnosa s javnošću TIK RF, uz učešće komiteta TIK RF, regionalnih komora i udruženja privrednika – članova TIK RF.
 • Obezbeđivanje rada Komiteta TIK RF za preduzetništvo u sferi reklame i Komiteta TIK RF za preduzetništvo u sferi sredstava masovnog informisanja, izdavanja knjiga i štamparske industrije.
 • Formiranje baze podataka regionalnih medija, obezbeđivanje saradnje sa sredstvima masovnog informisanja sistema TIK.
» povratak na vrh strane