Departman za ekonomsku bezbednost preduzetništva

Aktivnosti:

  • Podrška formiranju sistema partnerstva države i biznisa u stvaranju uslova za stabilno funkcionisanje i konstantan razvoj preduzetništva.
  • Saradnja sa regionalnim trgovinsko-industrijskim komorama i koordinacija njihovog rada u sferi ekonomske bezbednosti preduzetništva, analiza i širenje pozitivnog iskustva poslovanja u toj oblasti.
  • Podrška organima državne vlasti u donošenju i realizaciji različitih praktičnih mera u borbi protiv korupcije, nezakonitog preuzimanja preduzeća i trgovine falsifikovanom i piratskom robom i mera za uklanjanje administrativnih prepreka.
  • Učestvovanje u pripremi predloga za usavršavanje normativne pravne osnove u sferi osiguravanja ekonomske bezbednosti preduzetništva i borbe protiv korupcije.
  • Učestvovanje u sprovođenju antikorupcione ekspertize nacrta normativnih pravnih akata.
  • Organizacija rada Konsultativnog centra u oblasti bezbednosti preduzetništva.
  • Podrška formiranju i razvoju nedržavnog sistema osiguravanja bezbednosti preduzetništva.
  • Vođenje nedržavnog Registra ruskih preduzeća i preduzetnika čiji finansijski i ekonomski položaj svedoči o njihovoj pouzdanosti kao partnera za preduzetništvo u Ruskoj Federaciji i u inostranstvu, predviđenog zakonom o trgovinsko-industrijskim komorama.
  • Organizacija informaciono-analitičkog rada u oblasti ekonomske bezbednosti preduzetništva.
  • Obezbeđenje rada Komiteta TIK RF za bezbednost preduzetničke delatnosti.
» povratak na vrh strane