Departman za izložbenu, sajamsku i kongresnu delatnost

Aktivnosti:

  • Stvaranje dosledne strategije usavršavanja normativno-pravne baze izložbeno-sajamske delatnosti. Priprema nacrta normativnih pravnih akata. Realizacija Koncepcije razvoja izložbeno-sajamske delatnosti u Ruskoj Federaciji.
  • Organizacija svetskih i ruskih nacionalnih izložbi, kao i postavljanje ekspozicije i obaveštajno-informativnih štandova TIK RF na najvažnijim međunarodnim izložbama.
  • Organizacija nadzora izložbene delatnosti. Davanje predloga za stvaranje efektivnog mehanizma koordinacije i podrške izložbeno-sajamskoj delatnosti.
  • Davanje predloga za stvaranje ravnopravnih konkurentskih uslova, organizacija konkursa-tendera. Pružanje podrške u kreiranju federalnog programa razvoja MTB izložbeno-sajamske delatnosti. Formiranje principa stvaranja samoupravnih organizacija u oblasti izložbene delatnosti.
  • Saradnja sa Interodeljenskom komisijom u oblasti izložbeno-sajamske delatnosti, Međudržavnim savetom Saveza nezavisnih država za izložbeno-sajamsku delatnost i Ruskim savezom izložbi i sajmova. Organizacija rada Komiteta TIK RF za izložbeno-sajamsku delatnost i podršku proizvođačima roba i izvoznicima.
  • Rad sa međunarodnim izložbenim organizacijama (Međunarodni biro za izložbe, Međunarodna asocijacija izložbene industrije).
  • Stvaranje mehanizma saradnje i koordinacije izložbeno-sajamske delatnosti regionalnih TIK. Razrada metodoloških preporuka za izložbeno-sajamsku delatnost, priprema osoblja za izložbe.
» povratak na vrh strane