Departman za poslovne informacije

Departman za poslovne informacije je strukturno odeljenje TIK RF i igra ulogu glavnog odeljenja u sistemu trgovinsko-industrijskih komora u oblasti informacione podrške preduzećima. Departman posluje u saradnji sa Komitetom TIK RF za informacionu podršku preduzećima.

Strategija poslovanja Departmana za poslovne informacije bazira se na odredbama dokumenta “Osnovni pravci razvoja infrastrukture informacione podrške preduzećima”.
U cilju realizacije “Osnovnih pravaca”, Departman za poslovne informacije sprovodi novi projekat “Mreža razmene poslovnih informacija u sistemu TIK RF”. Osnovni cilj projekta je predstavljanje standardizovane liste usluga u oblasti poslovne saradnje preduzetnicima iz Rusije i iz inostranstva, uključujući i publikaciju u mrežnom Registru podataka o kompanijama, robi koju proizvode i uslugama koje pružaju, a takođe i postavljanje komercijalnih oglasa i investicionih predloga na mrežu. Danas se u Mreži mogu naći informacioni resursi regionalnih trgovinsko-industrijskih komora, predstavništava TIK RF u inostranstvu, kao i velikog broja partnera TIK RF.

U decembru 2004. godine, Aktom Upravnog odbora TIK RF, prihvaćen je Ciljni program “Razvoj infrastrukture informacione podrške preduzećima, na osnovu “Mreže razmene poslovnih informacija u sistemu TIK RF”. Cilj ovog programa je razvoj infrastrukture informacione podrške preduzećima, na osnovu resurasa i servisa korporativne Mreže razmene poslovnih informacija u sistemu TIK RF, u interesu širenja spektra i obima usluga koje sistem trgovinsko-industrijskih komora Ruske Federacije pruža preduzetnicima u Rusiji i u inostranstvu.

Departman za poslovne informacije pruža preduzetnicima usluge koristeći vlastiti naučni i informacioni potencijal, a takođe privlačeći u tu svrhu mogućnosti regionalnih trgovinsko-industrijskih komora, predstavništava TIK RF u inostranstvu i partnerskih organizacija.

Specijalni projekti:
Mreža razmene poslovnih informacija u sistemu TIK RF: http://www.ruschamber.net/
Virtuelne izložbe TIK RF: http://www.ruschamber.com/?l=1

» povratak na vrh strane