Departman za pravne poslove

Aktivnosti:

 • Zaštita interesa TIK RF u pitanjima povezanim za obavljanje ustavne delatnosti TIK RF pomoću pravnih sredstava.
 • Obezbeđivanje poštovanja zakona i pravilne primene važećeg zakonodavstva, organizacija i upravljanje pravnim poslovima u TIK RF.
 • Koordinacija poslovanja pravnih službi trgovinsko-industrijskih komora i organizacija osnovanih sa učešćem TIK RF, kao i pružanje metodološke, informacione i konsultantske pomoći njima.
 • Koordinacija poslovanja regionalnih trgovinsko-industrijskih komora i organizacija TIK RF u sferi zakonodavstva.
 • Učestvovanje u pripremi nacrta federalnih zakona i drugih normativnih pravnih akata (uključujući i međunarodne) i izmena nacrta zakona u oblastima koje se tiču podrške razvoju ekonomije Ruske Federacije, njenog integrisanja u međunarodni ekonomski sistem, izgradnje savremene industrijske, finansijske i trgovinske infrastrukture, stvaranja povoljnih uslova za preduzetništvo, regulisanja odnosa preduzetnika i njihovih partnera, razvoja svih oblika savesnog preduzetništva, u skladu sa planovima i programima zakonodavstva u kojima učestvuje TIK RF.
 • Priprema zaključivanja nacrta federalnih zakona i drugih normativnih pravnih akata, kao i izmena nacrta zakona.
 • Priprema zaključivanja međunarodnih ekonomskih ugovora, s ciljem mogućeg pripajanja Ruske Federacije njima i njihove ratifikacije od strane Ruske Federacije.
 • Potvrđivanje okolnosti više sile (force majeure) u skladu sa uslovima spoljnotrgovinskih aranžmana i međunarodnih ugovora Ruske Federacije, kao i potvrđivanje trgovačke prakse (biznis prakse) i prakse u pomorskim lukama.
 • Garancija usaglašenosti sa međunarodnom praksom sertifikata porekla robe i drugih dokumenata koja se tiču obavljanja spoljnoekonomskog poslovanja. Saradnja sa državnim ruskim i stranim organima vlasti u navedenim aktivnostima.
 • Izdavanje ATA karneta – međunarodnih carinskih dokumenata za privremeni uvoz robe. Saradnja sa državnim ruskim i stranim organima vlasti u navedenim aktivnostima.
 • Organizacija i istraživanje pravnih odnosa koji se tiču obavljanja preduzetništva u Rusiji i inostranstvu i drugih pitanja obavljanja ustavne delatnosti TIK RF.
 • Proučavanje i generalizacija radnog iskustva drugih država u regulisanju pravnih odnosa u preduzetništvu.
 • Saradnja sa federalnim organima državne vlasti Ruske Federacije i organima državne vlasti subjekata Ruske Federacije, kao i sa organima lokalnog samoupravljanja, komercijalnim i nekomercijalnim organizacijama, asocijacijama i savezima preduzetnika i sindikatima u realizaciji pravnog i zakonodavnog posla, u cilju nalaženja optimalnog balansa u interesima države, preduzetnika (poslodavaca) i njihovih partnera.
» povratak na vrh strane