Departman za razvoj usluga

Aktivnosti:

 • Saradnja sa svim organima državne vlasti Ruske Federacije i subjektima Ruske Federacije, kao i sa svim organima lokalne samouprave i ostalim insitucijama sa ciljem da se uvedu i razviju novi tipovi usluga.
 • Podrška trgovinsko-industrijskim komorama u organizovanju saradnje sa svim organima državne vlasti Ruske Federacije i subjektima Ruske Federacije, kao i sa svim organima lokalne samouprave, organizacijama stvorenim uz pomoć TIK RF, predstavništvima TIK RF u inostranstvu i ostalim organizacijama koje se bave pitanjima iz nadležnosti departmana.
 • Analiza, generalizacija i plasiranje stečenog radnog iskustva trgovinsko-industrijskih komora u sferi pružanja usluga.
 • Podrška prilikom uvođenja novih vrsta usluga u sistem trgovinsko-industrijskih komora.
 • Podrška unapređenju infrastrukture usluga trgovinsko-industrijskih komora.
 • Podrška u realizaciji državnih, međusektorskih i regionalnih programa u oblasti ekspertize i sistema kontrole kvaliteta, pružanje metodičke pomoći trgovinsko-industrijskim komorama u formiranju regionalnih savetodavnih centara, stručnih organizacija i laboratorija za ispitivanje.
 • Podrška u uspostavljanju i razvijanju odnosa sa stranim poslovnim i društvenim krugovima za pitanja iz nadležnosti departmana
 • Formiranje i koordinisanje rada stalno aktivnih ili privremenih komisija, koje učestvuju u pripremanju metodičkih smernica za razvoj novih usluga.
 • Pružanje podrške, prema nalogu ruskih i stranih organizacija i sertifikacionih kuća, u sprovođenju procene, kontrole kvaliteta, kolilčine i sastava robe, kao i ekspertize rada i usluga uz korišćenje elektronskog sistema resursa, koji omogućava koordinaciju svih organa TIK RF i koji je u skladu sa potrebama privrednih društava.
 • Koordinisanje rada stručnih odbora i komisija TIK RF za pitanja iz nadležnosti departmana.
 • Podrška u organizovanju obuka i profesionalnog usavršavanja stručnog kadra trgovinsko-industrijskih komora za pitanja iz nadležnosti departmana.
» povratak na vrh strane