Departman za saradnju sa regionalnim komorama

Aktivnosti:

  • Pomoć trgovinsko-industrijskim komorama u realizaciji njihovih prava i ustavnih funkcija, predviđenih Zakonom Ruske Federacije „O trgovinsko-industrijskim komorama u Ruskoj Federaciji “ i sprovođenje odluka rukovodstvenih organa TIK RF.
  • Koordinacija i organizaciono-metodološka podrška delatnosti trgovinsko-industrijskih komora, kao i organizaciona podrška njihovoj međuregionalnoj saradnji.
  • Akreditacija regionalnih trgovinsko-industrijskih komora u TIK RF, generalizacija i proširivanje iskustva njihovog poslovanja. Obezbeđivanje delatnosti Fonda za podršku trgovinsko-industrijskih komora, pomoć u razvoju njihovih infrastruktura i usluga.
  • Pomoć trgovinsko-industrijskim komorama u organizaciji njihove saradnje sa federalnim i regionalnim organima gradske vlasti i uprava, pomoć u pripremi odgovarajućih normativnih i drugih dokumenata i podrška širenju procesa prenosa njihovih funkcija trgovinsko-industrijskim komorama.
  • Obezbeđivanje saradnje trgovinsko-industrijskih komora sa članovima TIK RF i organizacijama koje je formirala TIK RF.
  • Pomoć u pripremi i realizaciji programa ekonomskog razvoja regiona Rusije, obezbeđivanje saradnje trgovinsko-industrijskih komora sa međuregionalnim ekonomskim asocijacijama, ministarstvima i organima Ruske Federacije.
  • Obezbeđivanje i organizacija funkcionisanja različitih sistema akreditacija ekspertskih organizacija TIK RF i trgovinsko-industrijskih komora, kao i formiranje sistema akreditacije izvoznika prema ekspertskoj proceni količine, kvaliteta i cene robe koja se izvozi.
  • Iniciranje pripreme i podrška u realizaciji federalnih, međuindustrijskih i regionalnih programa u oblasti metodologije ekspertize. Pružanje sistematske pomoći trgovinsko-industrijskim komorama i organizacijama u osnivanju regionalnih centara, ekspertskih organizacija, eksperimentalnih laboratorija i drugih organa ekspertize.
» povratak na vrh strane