Grupacija „Čisti svet M“

GRUPACIJA „ČISTI SVET M“
Ul. Kaširskij projezd br. 17, 115201 Moskva
Ruska Federacija
Tel: +8 (499) 6114404; 6114025, 6114595
Faks: +8 (499) 612 7395
info@pworldm.ru

www.pureworldm.ru

 

 

Kratak opis delatnosti:

Grupacija „Čisti svet M“ («Чистый мир M») je 2001. godine okupila renomirana naučna udruženja i proizvodna preduzeća sa ciljem da zajedničkim naporima razviju tehnologije budućnosti koje nalaze svoju primenu u oblasti čišćenja objekata, proizvodnih pogona i drugih teritorija od naftnih zagađenja.

Danas se grupacija „Čisti svet M“ specijalizuje za projektovanje, proizvodnju i implementaciju opreme i tehnologija poslednje generacije za ekološki efikasno čišćenje zemljišta, mehanizacije i radnih površina od zagađenja, prouzrokovanih izlivanjem nafte ili kontaktom sa naftnim derivatima.

U grupaciji „Čisti svet M“ rade vrhunski naučnici, inženjeri i stručnjaci iz raznih oblasti nauke i tehnike, a u posedu kompanije se nalaze i naučno-tehničke laboratorije, proizvodni pogoni i istraživački centri.

Zahvaljujući tesnoj saradnji sa poznatim ruskim i stranim naftnim kompanijama i rafinerijama nafte, grupacija „Čisti svet M“ je, na osnovu obavljenih detaljnih analiza, pronašla uzrok problema ove vrste i ponudila efikasna rešenja.

Naša grupacija posvećuje veliku pažnju stalnoj obuci i usavršavanju svojih kadrova i modernizaciji postojeće opreme u proizvodnim pogonima i laboratorijama.

Grupacija „Čisti svet M“ («Чистый мир M») uzima aktivno učešće na mnogobrojnim međunarodnim konferencijama, forumima i sajmovima posvećenim pitanjima ekologije i zaštiti životne sredine. Imajući u vidu stepen kvaliteta tehnologija koje razvija i nudi, grupacija „Čisti svet M“ («Чистый мир M») poseduje Međunarodni sertifikat sistema upravljanja kvalitetom i sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISDO 14001.

 

Poslovna ponuda:

Grupacija „Čisti svet M“ («Чистый мир M») želi da uspostavi dugoročnu i plodonosnu saradnju sa naftnim kompanijama na Balkanu u cilju zajedničkog rešavanja problema naftnih zagađenja i primene metoda za efikasniju zaštitu životne sredine.

» povratak na vrh strane