Institut Hidroprojekt – Najstariji institut u oblasti projektovanja hidroenergetskih postrojenja

Institut Hidroprojekt
Volokolamski autoput 2
125993 Moskva, Rusija
Tel: (495) 741 49 71
Faks: (499) 158 0191
www.hydroproject.ru

Kratak opis delatnosti:

Institut Hidroprojekt je najstariji institut u oblasti projektovanja hidroenergetskih postrojenja namenjenih za energetiku i navodnjavanje. Prema našim projektima sagrađena su i uspešno funkcionišu hidroenergetska postrojenja kao što su hidroelektrana Asuan u Egiptu, gradovima Teri u Indiji, Hoabin, Jali, Šon La u Vijetnamu, Merov u Sudanu, Kapanda u Angoli i još mnogo drugih. Danas radimo na projektovanju hidroelektrana u Tadžikistanu – Rogunska, u Rusiji – Bogučanska HE i Zagorska HE-2.

Jedan od najvažnijih zadataka strateškog razvoja našeg instituta je izlazak na nova međunarodna tržišta projektantskih usluga u oblasti hidroenergetike, stvaranje poslovnih veza sa potencijalnim naručiocima koji razvijaju hidroenergiju i imaju perspektivne planove izgradnje novih hidroenergetskih postrojenja u zemlji i regionu. Od 2010. godine Institut Hidroprojekt nalazi se u sastavu kompanije „RusGidro“.

Poslovna ponuda:

Institut Hidroprojekt želi da uspostavi poslovne kontakte i partnerske odnose sa poslovnim krugovima u Crnoj Gori, u oblasti projektovanja hidroenergetskih postrojenja i obnovljivih izvora energije, a posebno sa građevinskim preduzimačima, lokalnim preduzimačkim kompanijama koje obavljaju ili planiraju istraživačke, projektne i građevinske radove i drugim organizacijama koje posluju u oblasti hidroenergetike u Crnoj Gori. Takođe nas interesuju informacije i materijali koji se tiču postojeće situacije i planova razvoja energetskog tržišta Crne Gore. U cilju sastanaka i pregovora sa relevantnim organizacijama, naš institut je spreman da pošalje svoje predstavnike u Crnu Goru. Više informacija možete pronaći na našem sajtu: www. hydroproject.ru.

» povratak na vrh strane