Investicije i inovacije

Departman za pružanje podrške ulaganju novčanih sredstava i inovativnoj delatnosti je strukturna jedinica aparata Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije koja potpomaže privlačenje investicija u privredu regiona, sprovodi odabir i promociju regionalnih investicionih projekata, razrađuje metodološke preporuke za primenu modela državno
javnog partnerstva i poboljšava uslove za razvoj inovacionog preduzetništva.

» povratak na vrh strane