Investicioni projekat “Fabrika za pakovanje namirnica”

Trgovina na malo je jedan od najdinamičnijih sektora ruske ekonomije, koji karakterišu ne samo visoke stope rasta prometa na malo, već i brz razvoj vodećih trgovinskih preduzeća. Na razvoj ovog sektora povoljno utiče povoljna makroekonomska situacija – rast BDP-a i prihoda stanovništva.

Trgovinska preduzeća igraju značajnu ulogu u razvoju regiona Rusije, nudeći nove poslove i prihode za budžet. Osim toga, razvijena trgovačka mreža u regionu daje veće tržišne mogućnosti proizvodima lokalnih proizvođača.

Ključni cilj predloženog investicionog projekta je pakovanje robe lokalnih proizvođača pod trgovačkom markom trgovinskog preduzeća. Projekat izgradnje fabrike namirnica za trgovinsko preduzeće osmislilo je Ministarstvo za investicionu politiku Saratovske oblasti u ime Vlade Saratovske oblasti.

Projekat podrazumeva izgradnju fabrike namirnica, koja će obavljati prepakivanje i pakovanje proizvoda lokalnih proizvođača, u cilju njihove dalje distribucije.

Planirano je da fabrika bude izgrađena u Saratovu, koji ima razvijenu saobraćajnu infrastrukturu i veliko tržište za robu lokalnih proizvođača. Ukupne investicije predviđene za realizaciju projekta iznose 122.84 miliona rubalja.

Realizacijom ovog projekta Saratovska oblast dobiće:

  • modernu fabriku, koja će pakovati robu lokalnih proizvođača pod trgovačkom markom trgovinskog preduzeća
  • razvoj regionalne trgovačke mreže
  • zadovoljenje potreba regionalnih kupaca za trgovačkim uslugama visokog nivoa
  • povoljne uslove za investiranje u regionalnu prerađivačku industriju
  • 131 radno mesto
  • budžetski prihod od 24.6 miliona rubalja godišnje

 Ukoliko ste zainteresovani za učešće u ovom projektu, detaljnije informacije možete dobiti od Аlекsеja Vjalkina putem mail-a vyalkin@tpprf.ru

» povratak na vrh strane