Iževska eksperimentalna mehanička fabrika

IŽEVSKA EKSPERIMENTALNA MEHANIČKA FABRIKA
Ul. Gagarina 51b
426049 Iževsk, Rusija
Tel/faks: +7 (3412) 493 639
office@iomz.ru
www.iomz.ru

 

Kratak opis delatnosti: 

Iževska eksperimentalna mehanička fabrika proizvodi dugačke šipke za mašinogradnju, osovine za pumpe, različite vrste cevi, itd.

 

Poslovna ponuda:

Fabrika traži kompanije koje proizvode sledeće proizvode:

  1. Vakuumsko-indukcione električne peći za topljenje
  2. Otvorene indukcione električne peći za topljenje
  3. Protočne električne peći za topljenje, kapaciteta 160-250 kg


Detaljne informacije o pećima i njihove tehničke karakteristike

1. Vakuumsko-indukciona peć za topljenje

Namenjena je za pretapanje otpada od čelika i legura sa visokim sadržajem nikla, bez propuštanja vazduha. Peć mora da ima mogućnost dodavanja dodatnih metalnih otpadaka u procesu topljenja, a takođe i kontrole hemijskog sastava bez propuštanja vazduha. Topljenje i livenje metala moraju se obavljati bez propuštanja materijala, tj. u vakuumu. Dopunske uslove dostavićemo nakon razmatranja ponude.

Tehnički uslovi za izradu vakuumsko-indukcione peći za topljenje

Metal koji se topi Legure otporne na toplotu, sa osnovom od nikla i gvožđa
Temperatura pregrevanja, °С 1650°С
Veličina kotla, mm
Veličina odlivka max/min, kg 160 – 250
Broj smena dnevno 2
Napon struje, kV 380
Neophodnost kontrole temperature metala и testiranja bez gubljenja hermetizacije Da
Postojanje dozatora Da, sa mogućnošću dopunskog punjenja kotla ili legura gvožđa u cilju izmene hemijskog sastava, sa vakuumskim zaključavanjem
Livenje unutar argona ili vakuuma
Mehanizam nagiba peći (hidraulični ili mehanički) Da
Uslovi automatizacije Minimalni neophodni
Drugi uslovi Radni pritisak 0,1 Mmhg- 1000 Mmhg

 

2. Otvorena indukciona električna peć za topljenje

Namenjena je za pretapanje otpada od čelika i legura sa visokim sadržajem nikla. Peć mora da ima mogućnost dodavanja dodatnih metalnih otpadaka u procesu topljenja, a takođe i kontrole hemijskog sastava. Dopunske uslove dostavićemo nakon razmatranja ponude.

Tehnički uslovi za izradu otvorene indukcione električne peći za topljenje

Metal koji se topi Legure otporne na toplotu, sa osnovom od nikla i gvožđa
Temperatura pregrevanja, °С 1650°С
Veličina kotla, mm
Veličina odlivka max/min, kg 160 – 250
Broj smena dnevno 2
Napon struje, kV 380
Neophodnost kontrole temperature metala Ne
Neophodnost postavljanja poklopca peći Da
Mehanizam nagiba peći (hidraulični ili mehanički) Da
Uslovi automatizacije Minimalni neophodni


3. Protočna električna peć za topljenje, kapaciteta 160-250 kg

Veličina ingota koji se pretapa biće određena nakon razmatranja predloga. Peć je namenjena za pretapanje ingota od čelika i legura sa visokim sadržajem nikla, bez propuštanja vazduha ili unutar inertnog gasa argona. Topljenje se obavlja naizmeničnom strujom.

Dopunske uslove dostavićemo nakon razmatranja ponude.

 

» povratak na vrh strane