Kompanija DiSiKon

Kompanija DiSiKon
Čerepičnij 14
603141 Nižnji Novgorod, Rusija
Tel/faks: +7 831 411 55 97
www.lesdozor.ru

info@lesdozor.ru

 

Kratak opis delatnosti:

Naučno-proizvođačka kompanija DiSiKon proizvodi i isporučuje inovacioni sistem „Ljesnoj dozor“ (Šumski nadzor), namenjen za monitoring velikih teritorija i otkrivanje šumskih požara. Danas se ovaj sistem koristi u mnogim regionima Ruske Federacije i susednih zemalja i naišao je na pozitivan odziv kod klijenata i na zvaničnu podršku kod predsednika Medvedeva. Ovaj sistem uglavnom koriste strukture i kompanije koje upravljaju velikim teritorijama ili odgovaraju za požarnu bezbednost na njima. Sistem se koristi za rano otkrivanje šumskih požara i njihovo lociranje. Za rad sistema koriste se visoke zgrade (kao što su, na primer, tornjevi telekomunikacionih veza) i savremena oprema, što omogućuje razmenu velikog broja informacija i otkrivanje požara kako na velikim, tako i na malim područjima. Sistem se sastoji iz dva osnovna dela: hardvera i softvera. Hardver čini specijalna oprema za nadzor (različite vrste kamera) instalirana na tornjevima, koja snima okolinu i prenosi snimke do kontrolnog centra. Specijalni softver instaliran je u kontrolnom centru i omogućuje visoku efikasnost u otkrivanju požara pomoću najsavremenijih tehnologija. Stvarne karakteristike sistema zavise od tri faktora – opreme za nadzor (senzora), odabrane šeme sistema (kanala i visine na kojoj su postavljeni senzori) i uslova prirodne okoline, kao što su reljef terena, vremenski uslovi i slično. U idealnim uslovima rada, sistem ima sledeće karakteristike: radijus nadzora jedne tačke je do 30 km, tačnost određivanja pravca vatre je 0,5 stepeni, tačnost određivanja izvora vatre je +/- 250 m, vreme detekcije sa jedne tačke nadzora je oko 10 minuta, broj senzora koje može da kontroliše jedan operater je do 15 (sa planom da se ovaj broj poveća na 50), a broj tačaka nadzora u okviru sistema je neograničen.

Kako bismo tačno odredili karakteristike našeg sistema na određenoj teritoriji neophodna nam je mapa terena sa označenom šumskom teritorijom za koju se zahteva nadzor. Kada dobijemo te podatke od klijenata, pomoću programa izračunavamo cenu i karakteristike sistema.

Softver „Ljesnoj dozor“ ima različite funkcije: obezbeđuje rad sa različitim tipovima senzora, pomaže operateru u kontrolnom centru da otkrije požar u režimu realnog vremena, otkriva šumske požare u automatskom režimu, može da se poveže sa drugim informacionim sistemima, može da podesi opremu i sisteme u zavisnosti od uslova, može odmah da odredi pravac vatre i ponekad čak i tačne koordinate, može da odredi koordinate sa samo jedne tačke nadzora, može da kontroliše rad operatera u kontrolnom centru, može da predvidi razmere požara, može da kontroliše više tačaka nadzora pomoću samo jednog operatera.

Pri postavljanju sistema „Ljesnoj dozor“, pružamo sledeće usluge: podešavamo postojeću infrastrukturu operatora mobilne telefonije za nadzor šume, biramo kvalitetnu opremu, pripremamo tehničku dokumentaciju, instaliramo sistem i puštamo ga u rad (samostalno ili uz pomoć partnera), kako bismo smanjili troškove klijenta – sada tražimo takvog partnera za realizaciju našeg sistema u Evropi, održavamo i nadograđujemo naš softver, a spremni smo i da ga razvijemo, u skladu sa potrebama klijenata, kako bi, na primer, mogao da se integriše sa drugim informacionim sistemima, kao što su oni za nadzor šuma, upozorenje o šumskim požarima, predviđanje požara, modeliranje širenja požara, itd.

Kako bismo implementirali sistem „Ljesnoj dozor“ u određenom regionu, moramo da izvršimo sledeće aktivnosti: određivanje potreba sistema, izbor visokih zgrada, izbor opreme, isporuka, montaža i podešavanje opreme, instalacija softvera i puštanje u rad.

Detaljne informacije o sistemu možete pogledati u prezentaciji na engleskom jeziku: Lesnoy Dozor.

 

Poslovna ponuda:

Naša kompanija je zainteresovana za sve oblike saradnje i spremna da podeli svoja iskustva sa evropskim partnerima. Potrebni su nam investitori koji bi uložili sredstva, promovisali sistem, prilagodili ga potrebama tržišta i tako ostvarili dobit, a takođe i partneri koji bi bili zaduženi za realizaciju našeg sistema u svojim zemljama – za promovisanje i prodavanje sistema, instaliranje opreme, puštanje sistema u rad i njegovo održavanje.

» povratak na vrh strane