Kompanija PUMORI ENERGIJA

PUMORI ENERGIJA
620142, grad Jekaterinburg
Ul. Frunze 35a
Tel/faks: +7 (343) 365-92-64
pen@pumori.ru
www.pumori.ru

 

Kratak opis delatnosti:

Kompanija Pumori-energija nastala je 2001. godine i nalazi se u sastavu Uralske korporacije za mašinogradnju „Pumori-SIZ“. Njena osnovna delatnost je izrada lopatica za parne i gasne turbine i avionske motore po narudžbini. U kompaniji je razrađena i realizovana nova, savremena tehnologija mehaničke obrade lopatica. U skladu sa tehnologijom izrade, izgrađen je kompleks za mehaničku obradu lopatica dužine do 1000 mm, koji je nov u ruskoj industriji.

Tehnologija obezbeđuje:

 • izradu trodimenzionalnog kompjuterskog modela lopatice
 • razvoj upravljačkih programa za alatne mašine
 • brzo sečenje na modernim obradnim centrima sa 4 i 5 osa
 • korišćenje karbidnih instrumenata vodećih inostranih proizvođača
 • proveru tačnosti izrade lopatica na kontrolno-mernom uređaju marke Mistral (firma DEA, Italija)
 • kreiranje jedinstvenih tehnoloških baza za mehaničku obradu lopatica
 • minimalnu količinu alatki za mehaničku obradu i merenje
 • visoku preciznost izrade svih elemenata lopatica

Prednosti tehnologije doprinose:

 • proizvodnji lopatica za turbine visokog kvaliteta
 • skraćivanju vremena pre-produkcije novih tipova lopatica
 • izradi lopatica za zamenu lopatica oštećenih na mestu eksploatacije turbina u najkraćem mogućem roku, kao i proizvodnji lopatica za inostrane turbine bez crteža lopatica

Zahvaljujući opremi i tehnologiji koje koristi, Pumori-energija može da:

 • neprestano razvija nove tipove lopatica
 • proizvodi lopatice visokog stepena složenosti
 • proizvodi lopatice na osnovu obrasca, a ne crteža (reinženjering)

Proizvodnja lopatica obavlja se na 15 obradnih centara marke „Okuma“ (Japan) i „C.B. Ferrari“ (Italija). Kontrola kvaliteta gotovih proizvoda obavlja se pomoću precizne kontrolno-merne mašine marke „DEA“ (Italija).

Kompanija u svom radu koristi licencirane softvere za razvoj upravljačkih programa za obradu lopatica, kao što su softver firme Delcam plc i Siemens PLM softver.

U kompaniji postoji sistem kontrole koji se sastoji od merenja početnih i završnih dimenzija lopatica u obradnim centrima, kao i od merenja svih potrebnih dimenzija na kontrolno-mernoj mašini sa softverom PS-DMIS van obradnih centara.

Korišćenje ovog sistema omogućava:

 • odbacivanje tradicionalnih alatki za merenje
 • obezbeđivanje visoke tačnosti merenja – 3,5-5,5 mikrona
 • poređenje nominalnih i izmerenih 2D profila lopatica
 • vizuelnu analizu devijacija na monitoru kompjutera
 • štampanje grafičkog izgleda profila i tabele devijacija

Pumori-energija proizvodi lopatice za parne turbine, snage od 6 do 1000 MWt i gasne turbine, snage od 6 do 25 MWt, kao i lopatice za turbine hemijskih kombinata i metalurških fabrika. Lopatice se proizvode od titanijuma, duraluminijuma, itd.

Kompanija obezbeđuje velike količine lopatica za parne i gasne turbine za fabrike „Lenjingradska fabrika metala“, „Fabrika turbomotora“, „Tjumenski proizvođači motora“, kao i lopatica za servisne kompanije i mnogobrojne inostrane firme. Stalni naručilac proizvoda kompanije je kompanija „Silovije mašini“, sa kojom je potpisan sporazum o dugoročnoj saradnji.

Od 2009. do 2010. godine, kompanija je proizvela i montirala više od 41 000 lopatica, od čega 34 750 za parne turbine i više od 6 000 za gasne turbine. Više od 2 000 lopatica izvezeno je u Italiju, Grčku, Kinu i druge zemlje.

Usaglašenost sistema menadžmenta kvaliteta sa Međunarodnim standardom ISO 9001:2008 pri izradi lopatica za turbine potvrdila je kompanija „Bureau Veritas Certification Rus“ (Engleska) u martu 2010. godine.

Kao rezultat sprovedenih mera i primene preporuka sistema menadžmenta kvaliteta, kompanija je povećala kvalitet i konkurentnost proizvedenih lopatica.

Osnovne karakteristike kompanije Pumori-energija su:

 • visokokvalifikovani stručnjaci
 • visok kvalitet izrade lopatica, zahvaljujući korišćenju savremene opreme za obradu metala i merenje
 • brza priprema proizvodnje, mogućnost izrade postojećih ili novih tipova lopatica u kratkom roku
 • minimalna količina alata i mernih instrumenata
 • primena savremenih instrumenata za kontrolu kvaliteta metala
 • minimalni rokovi proizvodnje
 • konkurentne cene
 • mogućnost reinženjeringa (proizvodnja lopatica bez crteža, na osnovu kreiranja trodimenzionalnog modela, po obrascu koji je dostavio naručilac)
 • proverena reputacija kompanije

 

Poslovna ponuda:

Pumori-energija nudi svoje proizvode visokog kvaliteta zainteresovanim kompanijama u Srbiji i Crnoj Gori.

» povratak na vrh strane