Kompanija Vulkan TM iz Tule

Kompanija Vulkan TM
Aleksinskoe šose br. 34
300057 Tula, Rusija
Tel: +7 (4872) 358477, 357322
info@vulkantm.com
www.vulkantm.com

 

 

Kratak opis delatnosti:

Naučno-proizvođačko preduzeće Vulkan TM više od 15 godina proizvodi i isporučuje na rusko i strana tržišta savremene sisteme za livenje čelika i prateće vatrostalne materijale, a takođe i opremu za dobijanje kvalitetnog metala – linije za proizvodnju praškom punjenih žica, mašine za namotavanje žice, sisteme za čišćenje inertnim gasom. Kompanija je član Međunarodnog udruženja proizvođača metalurške opreme „Metalurgmaš“. Proizvode kompanije Vulkan TM koriste velika metalurška preduzeća, mini-fabrike, livnice i fabrike za proizvodnju mašina Rusije i zemalja Zajednice nezavisnih država.

U poređenju sa stranim konkurentnim firmama, proizvodi kompanije Vulkan TM imaju značajne prednosti – troškovi po jednoj toni livenog čelika, naprimer, iznose 9 rubalja, dok korišćenjem proizvoda vodećih stranih firmi, kao što su Vesuvius ili Interstop, oni iznose 26 rubalja. Takođe, prateći vatrostalni materijali su svetskog standarda, pri čemu je njihova cena znatno niža. Pri sklapanju ugovora o isporuci opreme, kompanija nema mogućnost korišćenja mehanizama vezanih zajmova, koje strane konkurentske firme često primenjuju.

Linija proizvodnje opreme za proizvodnju punjene žice i njeno postavljanje u rastop ima sledeće karakteristike: poluautomatski paletizer, kompaktna konstrukcija, funkcija snimanja relativne gustine žice, različite varijante spojeva žica i zaštitna metalna obloga. Mašine za namotavanje žice imaju daljinski kontrolni panel, mogućnost nezavisnog rada svakog dela mašine i namotavanja kako punjene žice, tako i aluminijumske valjanje žice. Obradom rastopa punjenom žicom postižu se rafiniranje i završna obrada metala pre livenja, sniženje sadržaja sumpora do minimalnih koncentracija, obezbeđivanje zadatog hemijskog sastava metala, kao i mogućnost izmene sastava nemetalnih dodataka. Uz isporuku ove opreme kompanija obezbeđuje nadzor, puštanje u rad, obuku i pripremu personala.

Sistemi čišćenja metala inertnim gasom sastoje se od ispusnih elemenata koji ostaju postojani pri zagrevanju kašike i doprinose zaštiti metalne oplate od propuštanja gasa. Primenom ovih sistema postiže se proporcionalna temperatura i hemijski sastav metala u kašiki, poboljšanje rastvorljivosti elemenata legure, smanjenje „zamrzavanja“ metala u delu liva, ubrzavanje procesa završne obrade metala.

Vatrostalne paste i mešavine i mase za nabijanje sadrže modifikator koji sintetizuje sekundarni mulit pri temperaturama 800-900°C. One doprinose povećanju otpornosti na toplotu, kao i povećanju čvrstoće i gustine.

 

 

Poslovna ponuda:

Naša kompanija nudi kvalitetnu opremu, zasnovanu na inovacionim tehnologijama, koja doprinosi modernizaciji metalurških preduzeća i livnica. Naši proizvodi su visokog kvaliteta, izrađeni po evropskim standardima. Korišćenje naše opreme obezbeđuje uštedu vašeg vremena i novca.

» povratak na vrh strane