Mala i srednja preduzeća

Departman za preduzetništvo i usluge

 • Pomoć u razvoju malog i srednjeg preduzetništva, učešće u realizaciji državne politike koja je usmerena na podršku subjektima malog i srednjeg preduzetništva.
 • Učešće u proceni projekata zakona i normativnih pravnih akata po pitanjima koja se tiču interesa preduzetnika.
 • Konsultacije po pitanjima vođenja poslovanja, kao i osnovnim izmenama važećeg zakonodavstva
 • Pomoć u razvoju sistema državnih (opštinskih) zakupa, zaštita interesa preduzetnika u datim oblastima
 • Zajedničko učešće sa organima državne vlasti i predstavnicima poslovnih krugova u usavršavanju mera za sprečavanje korupcije
 • Ažuriranje „Registra pouzdanih partnera“ – nedržavnog registra ruskih preduzeća i preduzetnika, čiji finansijski i ekonomski status svedoči o stepenu pouzdanosti poslovnih partnera u Rusiji i inostranstvu.
 • Obrada upita predstavnika predstavnika malog i srednjeg preduzetništva, koji su pristigli preko organa sa specijalnim ovlašćenjima od strane predsednika za zaštitu prava preduzetnika, za pitanja povrede njihovih prava i zakonskih interesa od strane organa državne vlasti i lokalne samouprave
 • Razmena informacija između trgovinsko-industrijskih komora, predstavništava TIK RF u inostranstvu za pitanja dobijanja merodavne informacije u cilju procene rizika poslovne saradnje
 • Formiranje sistema standarda i pravilnika za pružanje usluga i prenos usluga u elektronski format
 • Analiza, generalizacija i širenje korisnog iskustva u radu trgovinsko-industrijskih komora iz oblasti pružanja usluga i razvoja novog vida usluga
 • Razvoj i podrška sistemu standardizacije TIK RF
 • Priprema za akreditaciju i registraciju ekspertskih organizacija u sistemu „TIK EKSPERT“, sertifikacija regionalnih TIK u sistemu „Inspektsert“
 • Pomoć u realizaciji federalnih međuoblastnih i regionalnih programa u oblasti procene, pružanje metodološke pomoći trgovinsko-industrijskim komorama u osnivanju regionalnih centara za konsultaciju, ekspertnih organizacija, istraživačkih laboratorija
 • Pomoć u organizaciji pripreme i obuke stručnjaka trgovinsko-industrijskih komora za pitanja koja ulaze u nadležnost departman

 

Kontakt:
Direktor departmana
Ana Nikolajevna Palagina
Tel: +7 (495) 6200321
anp@tpprf.ru

» povratak na vrh strane