Misija

Trgovinsko-industrijska komora Ruske Federacije (TIK RF) je nevladina neprofitna organizacija koja ujedinjuje svoje članove kako bi realizovala ciljeve i zadatke definisane Zakonom Ruske Federacije „O trgovinsko-industrijskim komorama u Ruskoj Federaciji“ i Statutom Komore. TIK RF zastupa interese malih, srednjih i velikih preduzeća u svim sferama preduzetništva – u industriji, unutrašnjoj i spoljnoj trgovini, poljoprivredi, finansijskom sistemu, uslugama. Komora pomaže razvoj ekonomije Rusije, njenu integraciju u svetski sistem komora i stvaranje povoljnih uslova za razvoj svih vidova privredne delatnosti.

Ciljevi i zadaci TIK RF:

  • podrška modernizaciji ekonomije zemlje, širokoj primeni inovacija, privlačenju investicija;
  • zaštita interesa poslovnih krugova u organima državne vlasti i lokalne samouprave;
  • izgradnja efektivnog sistema ekspertske procene projekata zakonodavnih i normativnih akata u interesima preduzetnika;
  • razvoj odnosa sa poslovnim krugovima u inostranstvu i sa međunarodnim poslovnim organizacijama
  • doprinos kvalitetnom rešavanju građansko-pravnih sporova, popularizacija arbitraže
  • širenje principa civilizovanog poslovanja i društvene odgovornosti među preduzetnicima;
  • kreiranje pozitivnog imidža ruskih proizvođača roba i pružalaca usluga.
» povratak na vrh strane