Sistem

Sistem Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije obuhvata:

 • 178 regionalne trgovinsko-industrijske komore;
 • više od 200 saveza, asocijacija i drugih udruženja preduzetnika na federalnom nivou i 500 poslovnih asocijacija na regionalnom nivou, koji predstavljaju osnovne sektore ruske ekonomije;
 • oko 50 hiljada preduzeća i organizacija različite vlasničke strukture.

U sistemu Trgovinsko-industrijske komore Rusije posluje 35 komiteta zaduženih za različite sfere delatnosti i grane preduzetništva i više od 1000 komiteta, komisija, saveta i drugih javnih organizacija koje su osnovale regionalne komore.
Trgovinsko-industrijska komora Ruske Federacije podržava saradnju više od 70 ruskih poslovnih saveta sa stranim zemljama.
Pri Trgovinsko-industrijskoj komori Ruske Federacije posluju organi za rešavanje i regulisanje ekonomskih sporova:

 • Međunarodni trgovinski arbitražni sud;
 • Arbitražni sud za rešavanje ekonomskih sporova;
 • Pomorska arbitražna komisija;
 • Sportska arbitraža;
 • Asocijacija procenitelja štete;
 • Kolegijum posrednika za sprovođenje mirovnih procedura.

Međunarodni pres centar TIK RF godišnje organizuje do 100 pres-konferencija i brifinga za novinare, sumirajući rezultate:

 • najvažnijih aktivnosti Komore;
 • susreta predsednika i rukovodstva TIK RF;
 • donošenja najvažnijih zakonodavnih i vladinih dokumenata.

Trgovinsko-industrijska komora Ruske Federacije je osnivač medija grupe „TIK- Inform“ i izdaje:

Trgovinsko-industrijska komora Ruske Federacije je naslednik bogatih tradicija industrijalaca i preduzetnika iz zemlje, iskustva uzajamne saradnje sa javnošću i organima državne vlasti.

» povratak na vrh strane