Centar za pomoć deci bez roditeljskog staranja

„Jedna od najbolnijih tačaka Rusije
su deca lišena roditeljskog staranja i krova nad glavom“

(Iz obraćanja istaknutih kulturnih delatnika i naučnika
koje je upućeno rukovodstvu TIK RF;
„Izvestija“ od 21.02.2002. godine)

 

Trgovinsko-industrijska komora Ruske Federacije je 18. marta 2002. godine osnovala dobrotvorni fond pod nazivom „Centar za pomoć deci bez roditeljskog staranja“.

Osnovni zadatak dobrotvornog fonda je povezivanje privrednika, predstavnika vrhovnih političkih struktura, medicinskih radnika, psihologa, društvenih aktivista i kulturnih delatnika i zajednički rad na rešavanju ovog ozbiljnog društvenog problema.

Dobrotvorni fond vodi analitičku i informativnu delatnost, održava i ažurira baze podataka koje sadrže informacije o deci bez roditeljskog staranja.

Uprava posebno ističe, a to je naglašeno i u Statutu, da je dobrotvorni fond neprofitna organizacija i da se ne bavi komercijalnim poslovanjem.

Dobrotvorni fond razvija i implementira programe za podsticanje pokroviteljstva. U tu svrhu, dobrotvorni fond u savezu sa federalnim vlastima zajedničkim snagama definiše korake i aktivnosti koje će stimulisati pomoć i podršku deci bez roditeljskog staranja.
Pored toga, fond će započeti veliku akciju podizanja reputacije i unapređenja imidža onih koji pružaju ruku pomoći deci bez roditeljskog staranja.

Trgovinsko-industrijska komora Ruske Federacije planira da ustanovi različite nagrade, priznanja, diplome, zahvalnice i detaljno razradi sistem podsticanja pokroviteljstva.

Dobrotvorni rad „Centra za pomoć deci bez roditeljskog staranja“ ima silovit odjek u štampi, elektronskim medijima, publikacijama, kao i na internet portalu TIK RF, sopstvenom sajtu „Centar za pomoć deci bez roditeljskog stranja“ i online izdanju „Trgovinsko-industrijske vedomosti“.

Kako bi se skrenula pažnja na ovaj gorući problem Centar priređuje i posebne manifestacije koje su usmerene na upoznavanje javnosti i novinara sa planom i programom „Centra za pomoć deci bez roditeljskog staranja“.

 

Kontakt:

Rukovodstvo Fonda:
Predsednik TIK RF Sergej Nikolajevič Katirin – Predsednik Dobrotvornog fonda “Centar za pomoć deci bez roditeljskog staranja” TIK RF
Leonid Mihajlovič Romanov – generalni direktor Dobrotvornog fonda “Centar za pomoć deci bez roditeljskog staranja” TIK RF

 

Pravna adresa: Čistoprudnij Bulevar br. 5/10, 101000 Moskva, Ruska Federacija
Poštanska adresa: Iljinka br. 6/1, 109012 Moskva, Ruska Federacija
Telefon: +7 (495) 6200061, +7 (495) 6200484
detfond@tpprf.ru
www.tppdetfond.ru

» povratak na vrh strane