Fond za razvoj inovativnog preduzetništva

Trgovinsko-industrijska komora Ruske Federacije je ustanovila neprofitnu organizaciju „Fond za razvoj inovativnog preduzetništva“ u svrhu podstreka uspostavljanju saradnje velikih preduzeća sa malim i srednjim inovativnim preduzećima.

Fond se bavi kreiranjem sistema otvorenih R&D centara u okviru regionalnih Trgovinsko-industrijskih komora, tehnoloških parkova, biznis inkubatora, visokoškolskih ustanova i naučno-istraživačkih instituta koji obezbeđuju povezivanje inovativnih preduzeća u jedinstvenu naučno-tehničku bazu, kako bi se iskoristio potencijal i razmenilo iskustvo u rešavanju visokotehnoloških zadataka.

U saradnji sa kompanijom „Jednostavan biznis“ 2013. godine je pušten u rad elektronski portal otvorenih R&D centara.

Sistem funkcioniše kao virtuelna kancelarija, sa dodatnom opcijom u vidu društvene mreže, kako bi se privukao naučno-tehnički potencijal inovativnih preduzeća, visokoškolskih ustanova i naučno-istraživačkih instituta nezavisno od lokacije i mesta u kome se nalaze, a sve u cilju rešavanja komplikovanih tehnoloških zadataka.

Sistem obezbeđuje:

  • Učestvovanje u rešavanju komplikovanih tehnoloških zadataka velikih i srednjih preduzeća
  • Potragu za partnerima i novim tehnološkim rešenjima
  • Privlačenje investicija za finansiranje sopstvenih projekata
  • Promociju inovativnih proizvoda i usluga

 

Kontakt:
Pavel Aleksandrovič Ribin – generalni direktor Fonda
Pravna adresa: Čistoprudnij Bulevar br. 5/10, 101000 Moskva, Ruska Federacija
Poštanska adresa: Iljinka br. 6/1, 109012 Moskva, Ruska Federacija
Telefon: + 7 (495) 6200289
p.rybin@ibdf.ru
www.ibdf.ru

» povratak na vrh strane