Međunarodni institut menadžmenta za udruženja preduzetnika

Od 1. septembra 2007. u skladu sa „Programom poslovanja Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije“ za period od 2008. do 2011. godine, koji je usvojen na petom Zasedanju rukovodstva TIK RF, počela je sa radom autonomna neprofitna organizacija „Međunarodni institut menadžmenta za udruženja preduzetnika“ („МИМОП“).

Osnivači nove obrazovne ustanove su Trgovinsko-industrijska komora Ruske Federacije i „Centar za međunarodno privatno preduzetništvo“ (CIPE) – koji istupa u ime Trgovinske komore SAD.

Glavni cilj instituta je da obezbedi regionalnim i opštinskim trgovinsko-industrijskim komorama, kao i udruženjima preduzetnika Rusije i članica ZND kvalifikovanu radnu snagu čije su veštine i sposobnosti u skladu sa zahtevima savremenog građanskog društva.

Osnovu obrazovnih programa Instituta čine kursevi usavršavanja i unapređivanja profesionalnih veština „Instituta organizacionog menadžmenta“ Trgovinske komore SAD, radovi državnih istaknutih naučnika i iskustvo najboljih predstavništava trgovinsko-industrijskih komora Ruske Federacije.

U cilju približavanja obrazovnih programa ruskim regionima, predviđa se otvaranje ispostava za učenje na daljinu.

U okviru instituta obezbediće se uslovi za naučno-istraživačku delatnost, podsticaće se razmena svetskog i državnog iskustva u oblasti upravljanja neprofitnim organizacijama, razvoja usluga i zaštita interesa preduzetnika.

Rukovodioci Trgovinsko-industrijsko komore Ruske Federacije i sveruskih udruženja preduzetniika, predstavnici federalnih organa vlasti, domaći i strani stručnjaci biće pozvani u svojstvu predavača.

 

Pravna adresa: Čistoprudnij Bulevar br. 5/10, 101000 Moskva, Ruska Federacija
Telefon: +7 (495) 1343471
tpprf@iimba.ru
www.iimba.ru

» povratak na vrh strane