Penzijski fond TIK RF

Istorija

Dobrovoljni penzijski fond Trgovinsko-industrijske komore (DPF „TIK fond“) je ustanovljen na osnovu Uredbe Uprave TIK RF od 16. maja 2002. godine u svojstvu projekta od visokog društvenog značaja.

Inicijator projekta je predsednik Starateljskog saveta fonda – gospodin Jevgenij Maksimovič Primakov. U svojstvu suosnivača fonda istupa „Nomos Bank“ – jedna od najvećih ruskih banaka.

DPF „TIK fond“ posluje kao fond otvorenog tipa u oviru interesa sistema TIK Ruske Federacije i preduzeća – članova regionalnih trgovinsko-industrijskih komora. Fond se orijentiše na firme iz oblasti malog i srednjeg preduzetništva i individualne ulagače, a sve u cilju pružanja usluga penzijskog i invalidskog osiguranja.

Ciljevi i zadaci DPF „TIK Fond“ su:

 • Podizanje nivoa svesti populacije po pitanjima penzijskog osiguranja
 • Razrada principa štednje
 • Promena odnosa građana i društva ka formiranju buduće penzije
 • Saradnja sa ruskim preduzećima na realizaciji principa društvene odgovornosti
 • Zaštita penzijskih rezervi i ušteđevine od uticaja inflacije

Usluge DPF „ TIK Fond“ su:

 • Razrada i uvođenje korporativnih penzijskih programa u poslovanje preduzeća i organizacija
 • Individualni penzijski planovi za fizička lica
 • Planovi akumulacije sredstava za radne penzije u okviru obaveznog penzijskog osiguranja i državnog programa sufinansiranja
 • Konsultacije po pitanjima penzije

Partneri Fonda su preduzeća i organizacije koje su raspoređene u više od 40 regiona Rusije.
DPF „TIK Fond“ je pouzdani partner u realizaciji korporativnih penzijskih programa TIK Ruske Federacije, „OAO Međunarodnog trgovinskog centra, „ ZAO Ekspocentra“, „ANO Sajuzekspertize“, regionalnih trgovinsko-industrijskih komora, niza preduzeća iz sektora odbrambene industrije, „Nomos Bank-a“ i drugih orgnizacija.

DPF „ TIK fond“ predstavlja jednog od lidera u rastu na ruskom penzijskom tržištu i punopravnog člana „Nacionalne asocijacije nedržavnih penzijskih fondova“ (НАПФ).

DPF „TIK Fond“ posluje na osnovu:

 • Državne licence na poslovanje u svojstvu dobrovoljnog penzijskog fonda br. 388 od 14. oktobra 2002. godine, koju je izdalo Ministarstvo za rad i društveni razvoj Ruske Federacije.
 • Državne licence na poslovanje u domenu privatnih, dobrovoljnih penzijskih fondova za penzijsko obezbeđenje i osiguranje br. 388/2 od 16. decembra 2004 godine, koji je izdala Federalna služba za finansijska tržišta.

 

Kontakt i generalije:
Dobrovoljni penzijski fond „Trgovinsko-industrijski penzijski fond“ (DPF „TPP Fond“)
Adresa: 123100, Moskva, I Krasnogvardejski projezd br. 12/2
Telefon/faks: +7 (499) 7953835, 7953836
Elektronska adresa: info@tppfund.ru

Predstavništvo DPF „Trgovinsko-industrijski penzijskii fond“ za Sankt Peterburg i Lenjingradsku oblast
Adresa: 191123, Sankt Peterburg, Ul. Čajkovskog br. 46-100
Telefon: +7 (812) 2738144
Faks: +7 (812) 2734065
Detaljnu informaciju možete pogledati na internet-prezentaciji DPF „TIK Fond“: www.tppfund.ru

 

» povratak na vrh strane