Sojuzpatent

Sojuzpatent je najstarija ruska firma na tržištu usluga patentnog prava – njena istorija počinje sa stvaranjem Rusko-istočne trgovinske komore, 1922. godine. To je jedna od vodećih firmi koja ruskim i stranim klijentima pruža usluge pravne zaštite intelektualne svojine, uključujući izume, korisne modele, industrijske obrasce, robne marke, oznake mesta porekla robe, selekciona dostignuća, imena domena, kompjuterske programe, i dr.

U firmi Sojuzpatent radi 100 specijalista, od čega 45 iskusnih pravnika za patentno pravo (ruskih i evroazijskih), koji su visoko kvalifikovani stručnjaci za različite oblasti nauke i tehnike, uključujući i visokotehnološke oblasti. Većina njih ima praktično iskustvo u oblasti patentnog prava, kao i u radu u arbitražnim sudovima.

Sojuzpatent u svom radu koristi kompjuterski program razrađen u skladu sa specifičnostima biznis procesa, stalno rastućim obimom usluga koje se nude i aktivnosti koje se obavljaju, a takođe i u skladu sa potrebama savremene administracije. Baze podataka automatskog sistema sadrže informacije o izumima, industrijskim obrascima, robnim markama, itd, koje se stalno ažuriraju i dopunjavanju.

Tradicionalna saradnja sa Trgovinsko-industrijskom komorom Ruske Federacije, koja obuhvata više od 170 regionalnih komora u Rusiji, otvara dodatne mogućnosti klijentima Sojuzpatenta u većini regiona zemlje.

Sojuzpatent ima svoje predstavnike u federalnim okruzima Ruske Federacije i u inostranstvu.

 

Sedište: Ul. Iljinka, 5/2, 109012 Moskva
Poštanska adresa: Ul. Mjasnickaja 13/5, 101000 Moskva
Тelefon: +7 (495) 2218880, 2218881
Faks: +7 (495) 2218885, 2218886
E-mail: info@sojuzpatent.com
Sajt: www.sojuzpatent.com

 

» povratak na vrh strane