Poslovni savet za saradnju sa Srbijom

Poslovni savet za saradnju sa Srbijom, koji je osnovan pod okriljem Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije, predstavlja jedan od programa za produbljivanje trgovinskih i ekonomskih odnosa između Rusije i Srbije.

Delatnost Poslovnog saveta usmerena je na pružanje pomoći ruskim preduzećima i organizacijama u potrazi za poslovnim partnerima na području Srbije, promociju i zaštitu njihovih komercijalnih interesa tokom međudržavnog trgovinskog, ekonomskog i investicionog dijaloga, uspostavljanje institucijalizovane podrške projektima iz oblasti trgovine i privlačenja investicija, organizacija kongresnih i sajamskih manifestacija i ostalih poslovnih događaja.

Od oktobra 2014. godine na čelu Poslovnog saveta je generalni direktor „Agencije za energetiku Ruske Federacije“ Ministarstva energetike RF, gospodin A. Tihonov.

Poslovni savet danas broji preko 30 članova od kojih većinu čine kompanije iz oblasti energetike i saobraćaja, proizvodna i poljoprivredna preduzeća, kao i naučno-istraživački instituti.

IMG_0576Jedan od značajnijih događaja koji je obeležio rad Poslovnog saveta je održavanje Pete proširene sednice Poslovnog saveta za saradnju sa Srbijom pri TIK Rusije i Poslovnog saveta za saradnju sa Rusijom PK Srbije. Sednica se održala 27. oktobra 2015. godine, a događaju je prisustvovalo više od 300 privrednika i predstavnika državnih struktura.

Pored toga, predsednik Vlade Ruske Federacije D. Medvedev i predsednik Vlade Srbije A.Vučić su tokom susreta 27. oktobra 2015. godine potpisali „Memorandum o saradnji među poslovnim savetima Rusije i Srbije“.

 

Poslovni savet je osnovan radi postizanja sledećih ciljeva:

  • Produbljivanje saradnje između ruskih i srpskih privrednika i proširivanje baze poslovnih kontakata
  • Promocija ruske privrede na srpskom tržištu i privlačenje srpskih investicija u Rusiju
  • Jačanje uticaja zainteresovanih predstavnika poslovnih udruženja na formiranje i realizaciju državne politike u oblasti rusko-srpskih ekonomskih odnosa
  • Ulaganje zajedničkih napora i uspostavljanje konstruktivnog dijaloga između preduzetničkih struktura Rusije i Srbije koje su zainteresovane za postupan razvoj i povećanje efikasnosti rusko-srpske poslovne saradnje
  • Zaštita prava i zakonskih interesa ruskih preduzetnika u okvirima poslovne saradnje kako sa ruskim, tako i sa srpskim zvaničnim i komercijalnim institucijama

Poslovni savet sprovodi niz akcija kako bi ostvario ciljeve svog postojanja:

  • Učestvuje u koordinaciji saradnje ruskih i srpskih privrednika
  • Analizira probleme koji su karakteristični za bilateralnu saradnju i radi na kreiranju preporuka za uklanjanje prepreka ili smanjenje negativnog uticaja određenih faktora koji se mogu odraziti na saradnju
  • Pruža dodatne mogućnosti za dijalog i razmenu iskustava između predstavnika poslovnih krugova Rusije i Srbije putem organizovanja sastanaka, konferencija, radnih grupa, na osnovu čijih rezultata se izrađuju zajednički predlozi za intenziviranje trgovinskih i ekonomskih odnosa.
  • Pruža pomoć u saradnji između poslovnih krugova Rusije sa organima zakonodavne i izvršne vlasti Srbije, učestvuje u pripremi i realizaciji rusko-srpskih sporazuma, programa i normativno-pravnih akata iz oblasti trgovinskih i ekonomskih odnosa
  • Pruža informacije i konsultacije zainteresovanim ruskim i srpskim preduzetnicima, kao i pomoć u potrazi za poslovnim partnerima.

Više informacija o delatnosti Poslovnog saveta možete naći na  sledećem linku: rus-serb.tpprf.ru

 

Osobe za kontakt:

Ana Aleksandrovna Burčakova
Zamenik predsednika Poslovnog saveta
Tel: +7 (495) 7899297 (lok. 2078)
Burchakova@rosenergo.gov.ru

Sergej Aleksejevič Morgunov
Odgovorni sekretar Poslovnog saveta
Tel: +7(495) 7899297 (lok. 2174)
Morgunov@rosenergo.gov.ru

» povratak na vrh strane