Kalinjingradska oblast

U ovom investicionom vodiču kroz Kalinjingradsku oblast možete se upoznati sa prirodnim bogatstvima, turističkim atrakcijama i industrijskim potencijalima kao i mogućnostima za razvoj strategije poslovanja i pokretanja sopstvenog biznisa na teritoriji navedene oblasti. Podroban opis zastupljenih industrijskih grana, najvažnijih privrednih sektora i investicione mogućnosti možete pronaći u odeljku PRIVREDNE KARAKTERISTIKE KALINJINGRADSKE OBLASTI, a informaciju o ustanovljenim slobodnim Zonama, pogodnim za tehnološko-industrijski razvoj i ulaganje stranog kapitala možete naći u odeljku SPECIJALNE EKONOMSKE ZONE (SEZ) U KALINJINGRADSKOJ OBLASTI. Detaljno uputstvo i pravila za otvaranje firme, sticanje statusa rezidenta i uslovi za dobijanje vize su prikazani u odeljku KAKO OTVORITI FIRMU U KALINJINGRADSKOJ OBLASTI.

Источник: KervanSarayMarmaris.com

Kalinjingradska oblast se nalazi na jugoistočnoj obali Baltičkog mora. To je najzapadnija oblast Ruske Federacije koja u svom sastavu nema neposrednu kopnenu granicu sa Rusijom i smeštena je između Poljske i Litvanije. U ovoj oblasti se nalazi jedina luka na Baltiku koja se zimi ne zamrzava. Prednosti ovakvog geografskog položaja su blizina velikih evropskih centara i nepresušne mogućnosti za privlačenje intelektualnog, preduzetničkog i stvaralačkog potencijala.


Populacija

Na teritoriji Kaljiningradske oblasti živi približno 947.000 ljudi, a oko polovina populacije živi u centru ovog regiona – Kalinjingradu. S obzirom da predstavlja oblast sa velikom gustinom naseljenosti, statistika beleži da u proseku 63 stanovnika živi na jednom kvadratnom kilometru.


Klima i prirodni resursi

Zahvaljujući blizini mora, može se zaključiti da je klima umerena sa blagim zimama i toplim letima. Srednja temperatura u januaru varira od -3°C do -5°C a u julu +15°C do +17°C.

Oblast obiluje prirodnim resursima i poseduje najveće nalazište ćilibara na svetu. Skoro sav ćilibarski nakit koji se pravi na planeti, potiče iz ovog regiona. Takođe, zalivi koji pripadaju Kalinjingradskoj oblasti su prirodna staništa i mrestilišta raznih vrsta riba, tako da je prehrambena industrija prevashodno orijentisana na preradu ribe.


Istorija

Do Drugog svetskog rata, ovaj region je pripadao istočnom delu Pruske, a po njegovom završetku dodeljen je SSSR-u. Glavni grad ove kraljevine je bio Königsberg, koji je potom preimenovan u Kaljiningrad a oblast koja ga je okruživala dobila je naziv po ugledu na grad – Kalinjingradska.


Teritorijalna organizacija i upravljačka struktura

Oblast se sastoji iz 15 opštinskih jedinica i 7 okruga. Grad Kalinjingrad je administrativno sedište i ujedno i najveći grad ovog regiona. Drugi po veličini je Sovetsk, zatim slede Čerhjanovsk, Gusev i Baltijsk koji su ujedno i ugledni industrijski centri.

 

Prezentaciju Kalinjingradske oblasti možete preuzeti ovde.

» povratak na vrh strane