Specijalne ekonomske zone (SEZ) u Kalinjingradskoj oblasti

Specijalna ekonomska zona u Kalinjingradskoj oblasti je prvobitno ustanovljena još 1996. godine. Ova zona pokriva čitavu teritoriju ovog regiona.

Pravna lica, koja imaju status rezidenta SEZ, uživaju sledeće povlastice:

  • Oslobađanje od uplate poreza na dobit i poreza na imovinu organizacije prvih 6 godina od momenta registracije u svojstvu rezidenta SEZ. Od 7. do 12. godine navedeni porezi se uplaćuju u razmeri od 50% od njihovog regularnog iznosa.
  • Garancija pod kojim se jemči da se rezident neće opterećivati dodatnim porezima
  • Mogućnost pojednostavljivanja procedure za dobijanje neophodne dokumentacije i viza za strane državljane-predstavnike rezidenata
  • Nepromenljiva cena zakupa zemljišta u periodu važenja ugovora
  • Oslobađanje od plaćanja taksi i PDV-a, koje se uplaćuju prilikom uvoza robe na teritoriju Kalinjingradske oblasti

Registar rezidenata na početku 2012. godine broji 92 organizacije i ukupan priliv investicija na sumu od 75,5 milijardi rubalja.

Pored rezidenata, pogodnosti koje nudi Zakon o slobodnim carinskim zonama takođe mogu uživati i preduzetnici koji uvoze tehnička sredstva, mašine i opremu iz stranih zemalja a potom je instaliraju u svoje proizvodne pogone i preduzeća.

Naravno, postoje određene poreske olakšice i na planu izvoza, te je tako moguće pod povoljnijim uslovima izvoziti proizvodni asortiman u inostranstvo do 2031. godine, a sve u svrhu privlačenja stranih investitora.

 

Ćilibarsko srce Baltika
Specijalna ekonomska zona za turizam i rekreaciju (TRSEZ)

Gore navedena zona je ustanovljena 2007. godine i raspolaže teritorijom od 250 hektara. Kurska prevlaka ima status nacionalnog parka i poseduje status jedinstvenog turističkog mesta sa fantastičnim pejzažima i povoljnim klimatskim uslovima. Kurska prevlaka je ušla u spisak Svetske kulturne baštine Unesko.

Poreske olakšice za rezidente

  • Oslobađanje od plaćanja poreza na imovinu u toku 5 godina
  • Oslobađanje od plaćanja poreza na građevinsko zemljište u toku 5 godina
  • Rezidenti dobijaju garanciju u slučaju po njih nepovoljnih izmena u poreskom sistemu Ruske Federacije

Plan razvoja (TRSEZ)

Zona je pogodna za razvoj sledećih grana turizma: ekoturizam, lečilišta, ekskurzije, biciklizam, sportovi na vodi, primorska odmarališta. Projekat predviđa da će centar banjskog turizma biti SPA kompleks koji će u svom sastavu imati saune i zatvorenene bazene.

Infrastruktura (TRSEZ)

Radi privlačenja stranih investirora u TRSEZ, vlada planira izgradnju savremenih energetskih postrojenja i drumske infrastrukture. Sledeći objekti će biti izgrađeni na teritoriji TRSEZ: sistem snabdevanja električnom energijom, vodovod, kanalizacija, objekti za snabdevanje gasom i naravno, drumska infrastruktura. Građevinski radovi biće izvođeni u periodu od 2012. do 2017. godine.


Oblast ”Yantarnaya”

Posle izglasanog Zakona koji propisuje pravila o otvaranju centara za igre na sreću, Kalinjingradska oblast se nalazi u centru pažnje mnogih evropskih turista. U planu je i izgradnja velikog broja ugostiteljskih objekata, zabavnih centara i parkova. Približno 50% hotela će u svom sklopu imati poseban sektor za zabavu i rekreaciju, a ostali će posedovati lečilišta.

» povratak na vrh strane